Zahlavi

Přednáška japonského vědce dr. Aoyamy v ÚPT

09. 04. 2019

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 v 10:30 v přednáškovém sále ÚPT AV ČR proběhne přednáška významného japonského vědce dr. Tomohira Aoyamy ze společnosti JFE Steel Corporation, oddělení výzkumu a analýzy na téma „Phase visualization in multiphase steel by scanning electron microscopy at near zero eV“

Dr. Aoyama úzce spolupracuje s oddělením Elektronové mikroskopie ÚPT AV ČR, konkrétně se skupinou Mikroskopie pro materiálové vědy, jejíž vedoucí skupiny je dr. Šárka Mikmeková.

V rámci návštěvy dr. Aoyamy je plánován workshop, který proběhne za přispění projektu AV21, program Diagnostické metody a techniky, téma Charakterizace pokročilých materiálů pomocí nekonvenčních metod elektronové mikroskopie, jehož je dr. Mikmeková vedoucím řešitelem.

aoyama02

Šárka Mikmeková a Tomohiro Aoyama