Zahlavi

Mise ATHENA pro pozorování rentgenového vesmíru s českou účastí

23. 01. 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy potvrdilo financování projektu „X-IFU Warm Electronics for the ESA L2 X-ray mission Athena – Phase B“, který obsahuje vývoj a dodání elektronické řídící jednotky Remote Terminal Unit přístroje X-IFU (kryogenní rentgenový spektrometr), jež bude zajišťovat monitoring a řízení integrovaných obvodů zodpovědných za získávání dat z detektoru X-IFU, měření teploty kryogenního chladicího systému DEWAR a monitoring dalších kritických provozních parametrů přístroje X-IFU.

Na tomto projektu spolupracuje Astronomický ústav AV ČR a Ústav fyziky atmosféry AV ČR. Díky právě schválenému příspěvku do vědeckého přístrojového vybavení mise se český vědecký tým stane součástí vědeckého konsorcia mise, a bude se tak moci podílet na vědecké přípravě mise a následně bude mít exkluzivní přístup k získaným datům.   

Více:
- Strategie AV21, Vesmír pro lidstvo: www.vesmirprolidstvo.cz