Zahlavi

Elektromobilem do vesmíru, do Česka až po slevě

01. 04. 2019

Zveme vás na diskusní seminář spojený s prezentací studie Elektromobilem do vesmíru, do Česka až po slevě. Akce proběhne 3. dubna 2019 od 15:00 v sídle CERGE-EI.

3. dubna 2019, CERGE-EI, 15:00–16:30 Politických vězňů 7, Praha 1

Program:

15:00–15:45: Milan Ščasný a Iva Zvěřinová

15:45–16:30: Otázky a odpovědi, diskuse

Anotace:

Elektromobily mohou pomoci snížit emise skleníkových plynů, negativní dopady znečištění ovzduší a hluku, nebo závislost na dodávkách ropy zejména z politicky nestabilních regionů, přispět k rozvoji tzv. „smart grid“. Řada zemí proto motivuje spotřebitele k nákupu elektromobilů. Podíl elektromobilů (bateriových) na nově registrovaných osobních vozech je v Norsku 31 %, v Nizozemí 5,4 %, v dalších zemích EU kolem 2 %. V České republice tento tržní podíl zůstává pod 0,3 % a elektromobily (bateriové) představují pouze 0,03 % vozového parku.

Výzkum IDEA se zaměřil na vnímání elektromobilů českými zákazníky a na faktory, které ovlivňují jejich rozhodnutí pro pořízení elektromobilu oproti běžnému automobilu. Na semináři budou představeny výsledky studie, která pomůže odpovědět na následující otázky:

• Jak vnímají elektromobil lidé, kteří si plánují si pořídit automobil? Kolik procent si jej zvažuje pořídit? A jaké jsou největší bariéry zvýšení nákupu elektromobilů?

• Jak ovlivní volbu pořídit si elektromobil snížení jeho pořizovací ceny nebo snížení jeho provozních nákladů?

• Jak je důležitá dojezdová vzdálenost elektromobilů a délka dobíjení? Které formy podpory by nejvíce motivovaly k nákupu elektromobilu? Jaká je naše predikce vývoje tržního potenciálu elektromobilů v Česku?

Registrace:

Své místo si rezervujte předem e-mailem na adrese idea@cerge-ei.cz nebo vyplněním registračního formuláře http://bit.ly/IDEA_elektromobil, který naleznete na webových stránkách IDEA https://idea.cerge-ei.cz/.

Registrací na tuto akci souhlasíte se sběrem, uchováváním, ochranou a používáním vašich osobních údajů. Údaje uchováváme maximálně po dobu 10 let, a to ve formě jména a příjmení, institucionální příslušnosti a e-mailu. Údaje používáme pouze k zasílání informací o nadcházejících událostech IDEA a o výstupech IDEA. Vaše osobní údaje nikdy nesdílíme se třetími stranami ani je nepoužíváme pro žádný jiný účel.