logo_tyden_vtAktuální ročník

Týden vědy a techniky AV ČR proběhne ve dnech 2.-8.11.2020.

Jubilejní 20. ročník festivalu návštěvníkům opět nabídne bohatý program po celé ČR. Kompletní program a registrace na jednotlivé akce naleznete od října 2020 na webu www.tydenvedy.cz

K příležitosti letošního 130. výročí vzniku České akademie pro vědy, slovesnost a umění a v návaznosti na aktuální situaci ve společnosti způsobenou virem SARS-CoV-2 chystáme dvě nosná témata festivalu: „130 let historie neuniverzitního výzkumu v českých zemích“ a „Pracoviště AV ČR v boji s pandemií COVID-19“. Výročí oslavíme uměleckou expozicí v budově na Národní v Praze, která propojí vědu a umění. Pandemie bude zohledněna v cyklu přednášek i na pracovištích AV ČR během exkurzí. Na obou místech bude veřejnost informována o tom, jaký význam měl výzkum pracovišť AV ČR v zapojení se do boje s koronavirem.

O festivalu

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.

Festival je určen jak studentům středních škol, pro které jsou připravovány přednášky a exkurze v dopoledních hodinách, tak široké veřejnosti, na kterou cílí program v odpoledních a večerních časech. Vstup na všechny akce je zdarma, na většinu z nich je ale nutné si z kapacitních důvodů rezervovat místo. Kompletní informace naleznete na webu festivalu.

www.tydenvedy.cz

tvt2019_01

tvt2019_01

tvt2019_02

tvt2019_02

tvt2019_03

tvt2019_03

tvt2019_04

tvt2019_04

tvt2019_05

tvt2019_05

tvt2019_06

tvt2019_06

tvt2019_07

tvt2019_07

tvt2019_08

tvt2019_08

tvt2019_09

tvt2019_09

tvt2019_10

tvt2019_10

tvt2019_11

tvt2019_11

tvt2019_12

tvt2019_12

Program po celé ČR

Akce během Týdne vědy a techniky AV ČR se konají nejen v Praze. Téměř v každém krajském městě se mohou návštěvníci zúčastnit workshopů, poslechnout si přednášky nebo navštívit laboratoře jednotlivých ústavů Akademie věd ČR.

Program ve vaší blízkosti naleznete na webu Týdne vědy a techniky AV ČR. www.tydenvedy.cz

tvtj01

tvtj01

tvtj02

tvtj02

tvtj03

tvtj03

tvtj04

tvtj04

tvtj05

tvtj05

tvtj06

tvtj06

tvtj07

tvtj07

tvtj08

tvtj08

Týden vědy a techniky AV ČR koordinuje Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR. Na organizaci festivalu se podílí všechna pracoviště Akademie věd ČR.

Kontaktní osoba pro festival

barackaAlexandra Baracká
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů – Odbor popularizace vědy
Vodičkova 40, 110 00 Praha 1

e-mail: baracka@ssc.cas.cz
telefon: +420 221 403 416
mobil: +420 734 872 185