DEN VODY – AKCE PRO VEŘEJNOST

Voda představuje obrovské bohatství, které nám planeta poskytuje. Každoročně si proto 22. března připomínáme její význam pro lidstvo. Do oslav Světového dne vody se letos zapojí i Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, který uspořádá akce pro veřejnost, aby rozšířil informovanost o problematice dostupnosti vody, hospodaření s vodou, o její kvalitě a kontaminaci cizorodými látkami i o problematice, jak tyto látky odstranit při „výrobě“ pitné vody.

Všechny akce jsou ZDARMA. S ohledem na omezenou kapacitu je však NUTNÁ REGISTRACE!

21. března 2019
– exkurze a workshop v laboratořích úpravy vody a hydrologie ÚH (9.00–16.00 hod.)

22. března 2019 – exkurze a workshop v laboratořích úpravy vody a hydrologie ÚH (9.00–16.00 hod.)

27. března 2019
– exkurze na úpravnu vody U Sv. Trojice v Kutné Hoře (10.00 hod.)

28. března 2019
– exkurze na experimentální povodí Liz na Šumavě (10.00 hod.)

29. března 2019
– panelová diskuze „Voda nad zlato“ v sídle Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze (11.00 hod.) – REGISTRACE ZDE

Panelová diskuze – VODA NAD ZLATO
Kdy? 29. března 2019 v 11.00 hod.
Kde? Akademie věd, Národní 3, Praha 1, místnost 206
Pro koho? Veřejnostředs
Rezervace/registrace: Nutná. Omezená kapacita.
Úvodní slovo:
Předsedkyně Akademie věd ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
Diskutující:
doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR)
RNDr. Václav Šípek, Ph.D. (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR)
prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR)
prof. Mgr. et Mgr. Jan Frouz, CSc. (Biologické centrum AV ČR)
Moderuje:
Martin Tyburec (redaktor zpravodajství ČT, redaktor pořadu Věda 24)

V roce 2018 panovalo v České republice nebývalé sucho, ostatně již několikátý rok za sebou. V této souvislosti se stále palčivěji projevuje závislost naší společnosti na vodě, kterou jsme všichni doposud považovali za něco obyčejného, čeho máme všichni dost, a co jsme si zvykli vnímat jako naprostou samozřejmost, jako produkt, zboží. O tom, jak moc jsme se mýlili, dnes už snad nikdo nepochybuje.

Panelová diskuse si klade za cíl hledat odpovědi na otázky: Máme vody dostatek a budeme jej mít i v budoucnosti? Co pro to musíme udělat? Ohrožuje nedostatek vody naše zemědělství a zásoby pitné vody? Jaká je její kvalita? Je v současnosti vůbec ještě možné vyrobit pitnou vodu bez škodlivých chemických příměsí? Za jakou cenu? A bude to možné i v budoucnosti?

Na tyto ale i další otázky budou odpovídat hydrochemik a odborník na technologie úpravy vody Martin Pivokonský, hydrolog Václav Šípek, toxikolog a environmentální chemik Tomáš Cajthaml a půdní biolog a hydropedolog Jan Frouz.

Medailonky diskutujících
doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. – ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, kde přednáší hydrochemii a úpravu vody. Zabývá se hydrochemií a znečištěním povrchových a podzemních vod, procesy úpravy vody v souvislosti s odstraněním mikropolutantů a látek produkovaných sinicemi a řasami.

RNDr. Václav Šípek, Ph.D. – vystudoval obor Fyzická geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V současnosti se v Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR věnuje hydrologickým modelům, problematice výparu z krajiny a půdní hydrologii.

prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. – ředitel Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK a vedoucí Laboratoře environmentální biotechnologieMikrobiologického ústav AV ČR. Zabývá se mikrobiální biodegradací organických polutantů a jejich ekotoxicitou, mechanismy biodegradace a metabolickými drahami kontaminantů.

prof. Mgr. et. Mgr. Jan Frouz, CSc. – ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK v Praze a vedoucí oddělení Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. Věnuje se ekologii půdních organismů a jejich rolím při tvorbě půd a koloběhu živin, obnově půd a těžce poškozených ekosystémů a výsypek.

 

Akce v laboratořích úpravy vody a hydrologie Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR

Úprava pitné vody naživo – exkurze
Kdy?
21. a 22. března 2019 (9.00–16.00 hod.)
Kde? Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Pod Paťankou 30/5, Praha 6
Pro koho? Druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy, veřejnost
Rezervace/registrace: Nutná. Omezená kapacita

Než si doma natočíme sklenici pitné vody, projde voda složitým procesem úpravy, který ji zbaví nežádoucích příměsí a zajistí její zdravotní nezávadnost. Složitost procesu úpravy závisí na znečištění zdroje vody. Proč někdy stačí vodu jen přefiltrovat a jindy je třeba nasadit celý „arzenál“ chemických látek a fyzikálních procesů? Navštivte laboratoře Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, kde vám ukážeme „výrobu“ pitné vody v laboratorním měřítku. Seznámíme vás s různými způsoby odstraňování nežádoucích látek, jako jsou produkty sinic a řas, pesticidy, mikroplasty nebo léčiva a hormony. Pomocí modelu úpravny vody a dalších názorných ukázek ti vysvětlíme principy jednotlivých procesů využívaných na úpravnách vody. Dozvíte se, co je koagulace, flokulace, sedimentace, filtrace nebo adsorpce a jak s využitím těchto procesů dokážeme ze znečištěné vody udělat pitnou.

Na pár minut hydrologem – exkurze a workshop
Kdy?
21. a 22. března 2019 (9.00–16.00 hod.)
Kde? Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Pod Paťankou 30/5, Praha 6
Pro koho? Druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy, veřejnost
Rezervace/registrace: Nutná. Omezená kapacita.

Přirozený koloběh vody v přírodě člověka zajímá již tisíce let. Současné změny klimatu a využívání krajiny tento koloběh významně ovlivňují. Chcete se dozvědět, jak je možné budoucí změny předvídat? Jak se běžně odhaduje, kolik vody z deště odteče a kolik jí krajina zachytí? Může se člověk na nastávající změny připravit? Nahlédněte do útrob hydrologického modelu a vyzkoušejte si sestavit svůj vlastní.

Exkurze v úpravně vody U Sv. Trojice v Kutné Hoře
Kdy?
27. března 2019 v 10.00 hod.
Kde? Úpravna vody U Sv. Trojice, Bylany 85, Kutná Hora – U Svaté trojice, 284 01 (49.9345933N, 15.2542819E)
Pro koho? Veřejnost
Rezervace/registrace: Nutná. Omezená kapacita.

V rámci Světového dne vody pořádá Ústav pro hydrodynamiku AV ČR ve spolupráci s Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč exkurzi na úpravnu vody U Sv. Trojice v Kutné Hoře spojenou s prohlídkou společné výzkumné laboratoře umístěné přímo v areálu úpravny. Návštěvníci uvidí „výrobu“ pitné vody přímo na úpravně vody i technologický výzkum v laboratoři a jeho aplikaci v praxi.

Exkurze na experimentálním povodí Liz
Kdy?
28. března 2019 v 10.00 hod.
Kde? Experimentální základna Liz Obec Zdíkov (okres Vimperk) – část obce Zábrod, nad poutní kaplí Na Lizu. (49.0697475N, 13.6820828E)
Pro koho? Veřejnost
Rezervace/registrace: Nutná. Omezená kapacita.

Nedostatek vody lze v poslední době pozorovat i v České republice. Zajímá vás, jak se určuje množství vody zadržené v krajině? Zda je stále patrný deficit vody z několika předchozích let? Jak se odhaduje výpar, úroveň hladiny podzemní vody nebo průtok vody ve vodním toku? Přijeďte se podívat na experimentální povodí Lizv podhůří Šumavy, které je nejdéle souvisle komplexně monitorovaným povodím v ČR.