zlatuska

V roce 1981 absolvoval studium teoretické kybernetiky a matematické informatiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Za práci nazvanou "Funkcionální modelování dat" mu byl v roce 1987 udělen titul kandidáta věd v oboru matematická informatika.


Po absolutoriu vysoké školy byl zaměstnán na ÚVT MU nejprve jako matematik-analytik a od roku 1987 jako zástupce ředitele pro vědeckovýzkumnou činnost. V roce 1990 získal hodnost docenta informatiky a v roce 1995 hodnost profesora v témže oboru na Přírodovědecké fakultě MU.

V roce 1994 zakládal Fakultu informatiky MU a stal se jejím prvním děkanem. V letech 1998–2004 rektor MU Brno, 2004–2011 děkan Fakulty informatiky. Od roku 2011 ředitel Centra vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích MU.

V letech 2002–08 senátor Parlamentu ČR, od roku 2009 místopředseda Rady vysokých škol.
 

 

telefon:
+420 549 498 073
e-mail:
dekan@fi.muni.cz