rihovaBlanka Říhová je profesorkou imunologie na Univerzitě Karlově v Praze a mimořádnou profesorkou farmacie a farmaceutické chemie na University of Utah, Salt Lake City, USA. V roce 2000–2007 byla ředitelkou Mikrobiologického ústavu AV ČR. V současnosti zastává funkci předsedy České imunologické společnosti, je prvním místopředsedou Učené společnosti České republiky a místopředsedkyní pro II. vědní oblast Vědecké rady Akademie věd České republiky. V roce 2009 byla evropským ambasadorem pro kreativitu a inovace.

Získala řadu ocenění jako je například „Česká hlava“ nebo medaile Senátu parlamentu České republiky, medaili Učené společnosti České republiky „Ad Laudem et Honorem“ a Akademie věd České republiky „De scientia et humanitate optime meritis“. Získala „Granátový imunoglobulin“ od ČIS a řád Vavřínu v kategorii platinový od Hospodářské komory České republiky. V roce 2017 byla zvolena TOP ženou v soutěži Hospodářských novin. Je pravidelným recenzentem řady vědeckých časopisů.

Je autorkou nebo spoluautorkou více než 250 vědeckých článků, které byly do současnosti citovány téměř 4 000x. Její H index = 40. V současnosti se zabývá vývojem směrovaných léčiv a zejména experimentální imunoonkoterapií.
 

telefon:
+420 241 062 345
e-mail:
rihova@biomed.cas.cz
scicounc@kav.cas.cz