smahelProf. Šmahel se věnuje historii pozdního středověku se zaměřením na dějiny lucemburského a husitského období.

Studia a profesionální příprava:

1946–1953 Reálné gymnázium v Chrudimi; 1954–1959 Filozofická fakulta University Karlovy (FF UK): 1963 PhDr., 1965 CSc.; 1990 DrSc. - Historický ústav ČSAV; 1991 habilitace pro obor starší české dějiny na FF UK; 1995 profesor pro české dějiny na FF UK.

Zaměstnání:

1953–1954 horník na dole Jan Šverma v Ostravě; 1959–1963 ředitel Městského musea v Litvínově; 1964–1974 vědecký pracovník Historického ústavu ČSAV; 1975–1979 řidič tramvaje; 1980–1989 historik v Museu husitského revolučního hnutí v Táboře; 1990–1998 ředitel Historického ústavu ČSAV (AV ČR); 1993–1998 vedoucí semináře českých středověkých dějin na FF UK; 1998–2004 ředitel Centra medievistických studií UK a AV ČR, od 2004 zástupce ředitele.

Členství v domácích vědeckých orgánech (ve výběru):

1990–2000 vedoucí redaktor Českého časopisu historického; 1991–1992 člen Koordinační rady vlády ČR pro vědu a výzkum / místopředseda Grantové agentury AV ČR; 1993–1994 místopředseda vědecké rady AV ČR, dále její člen, 2001–2009 předseda; 1993–1999 člen Komise pro vědecké hodnosti; 1995–2009 člen Vědecké rady Univerzity Karlovy; 1998–2006 člen Akreditační komise vlády ČR.

Významné uznání a pocty (ve výběru):

1983 bronzová medaile Collège de France (Paris); 1990 Max Planck Research Award; 1994 Forschungspreis der Stiftung Historisches Kolleg München a členství v Collegium Carolinum, Mnichov; od 1995 člen Učené společnosti ČR, v letech 1998–2004 její místopředseda a předseda; 1996 Hans-Sigfrid-Preis Univerzity v Bernu; Honoraray Member of the American Historical Association; 1997 Corresponding Fellow of the Royal Historical Society a Corresponding Fellow of the British Academy; 1998 medaile Františka Palackého AV ČR; 2002 Státní vyznamenání Za zásluhy I. stupně; 2003 Mitglied der Monumenta Germaniae Historica; 2005 Praemium Bohemiae; 2006 Medaile ministryně školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně; 2006 Dr. h. c. Univerzity Hradec Králové; 2007 Corresponding Fellow of the Medieval Academy of America; 2007 Dr. h. c. Univerzity Pardubice; 2007 Dr. h. c. Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích; 2008 Medaile Učené společnosti Za zásluhy o rozvoj vědy; 2009 Čestná medaile De scientia et humanitate optime meritis Akademie věd ČR; 2013 Národní cena vlády ČR Česká hlava.

Přehled publikačních výsledků:

Srov. Bibliografii prací Františka Šmahela za léta 1995–2004, in: Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, Praha 2004, s. 11–33 a Bibliografii prací Františka Šmahela za léta 2004–2014, in: Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, Praha 2016, s. 683–698.

1954–1959 Prof. Šmahel study at the Faculty of Philosophy, Charles University, Prague; 1959–1963 military service, director of the Museum at Litvínov; 1964–1974 Research Fellow at the Institute of History, Czechoslovak Academy of Sciences, Prague; 1975–1979 tram-driver at Prague; 1980–1989 researcher at the Museum of the Hussite Movement, Tábor; 1990–1998 Director of the Institut of History, The Czech Academy of Sciences; 1993–1998

telefon:
+420 221 183 245
+420 222 222 146
e-mail:
fsmahel@iol.cz