ulbrechtova

Doc. Ulbrechtová v roce 1995 ukončila Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (obor ruština-němčina), v roce 1998 ukončila tamtéž postgraduální studium v oboru Teorie a dějiny ruské literatury (Ph.D.). Od roku 1998 je vědeckou pracovnicí Slovanského ústavu AV ČR, od roku 2003 vedoucí oddělení Dějin slavistiky a slovanských literatur. V letech 2007–2017 byla ředitelkou SLÚ, v roce 2017 byla zvolena předsedkyní Rady SLÚ. Pedagogicky působí na FF UK, kde přednáší v Ústavu východoevropských studií v magisterském i bakalářském programu a je školitelkou v programu doktorském. V roce 2011 se habilitovala na FF UK v oboru Slavistika, v letech 2012–2016 působila jako předsedkyně oborové rady Slovanské literatury tamtéž. Je členkou Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity a Vědecké rady Slovanské knihovny při Národní knihovně ČR.

Helena Ulbrechtová se věnuje především teoretickému výzkumu v oblasti současné evropské literární vědy a rusko-německým kulturním a literárním souvislostem. Zabývá se především přesahy literární vědy do věd o kultuře a transferem filozofického a politického myšlení do literárních děl. Je autorkou tří vědeckých monografií, vydavatelkou šesti kolektivních děl a autorkou řady studií v českých i zahraničních odborných publikacích a periodikách. Je členkou výkonné redakce mezinárodního vědeckého časopisu Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien, od roku 2015 členkou hodnotícího panelu 406 „Lingvistika a literární vědy“, od roku 2016 členkou hodnotící komise programů na podporu vědy na UK a od roku 2017 členkou hodnotícího panelu pro obor Filologie při Národním akreditačním úřadě. Publikuje v češtině, ruštině a němčině, její práce byly 60x citovány a recenzovány v českých i zahraničních publikacích. Vedla týmové mezinárodní projekty „Literaturen und Kulturen zwischen West und Ost“ (2007–2009), „Literatur und Wissen“ (2012–2017), česko-slovenský projekt „Ruské imperiální myšlení v historii, literatuře a umění“ (2013–2015), v současnosti zahajuje práce na mezinárodním projektu „Krym jako křižovatka kulturní paměti – literární a kulturní konotace“. Zabývá se problematikou hodnocení vědy v humanitních oborech.

 

telefon:

+420 224 500 254

e-mail:

ulbrechtova@slu.cas.cz