jiran

Doc. Jiráň vystudoval klasickou archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, od roku 1983 je pracovníkem Archeologického ústavu AV ČR v Praze, v letech 1999 až 2017 byl jeho ředitelem. Jeho specializací je evropská doba bronzová a archeometalurgie.

Absolvoval několik pobytů v Německu, Rakousku, Polsku, Bulharsku, Velké Británii a Itálii, pravidelně se účastní odborných mezinárodních konferencí. Publikoval více než 80 odborných statí (článků, studií a monografií) v tuzemsku i v zahraničí a vedl nebo se podílel na realizaci osmi domácích a jednoho mezinárodního projektu. Působí v redakčních radách dvou hlavních domácích oborových časopisů.

Je členem oborových rad doktorského studia na celkem pěti domácích i zahraničních univerzitách a vedl řadu diplomových a doktorských prací. Je také členem Rady pro výzkum ministra kultury ČR, členem Komise programů na podporu vědy na Univerzitě Karlově apod.

Je dopisujícím členem Německého archeologického institutu (DAI), členem expertního panelu pro projekty European Science Foundation a členem Evropské asociace archeologů (EAA), kde působil i jako člen výboru pro udělování European Heritage Prize. 


 
telefon:
tel: +420 257 014 300
    e-mail:
jiran@arup.cas.cz