doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc.

Zaměstnání:

1995–1996: Asistentka na Lékařské fakultě Masarykovy university, Brno, Ústav patofyziologie.1997–dosud: Oddělení molekulární cytologie a cytometrie, Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno; v letech 2016–2017 Ústav buněčné biologie a patologie, 1. LF, Univerzita Karlova, Praha; květen 2017–dosud: ředitelka Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno; 2020 the EMBO member.

Odbornost:

Buněčná a molekulární biologie Studium struktury a funkce chromatinu, epigenetických procesů se zaměřením na histonový kód. Analýz oprav DNA po poškození UV a ionizujícím zářením.

Mezinárodní projekty: EU project, grant numer: LSHG-CT-2003-503441, 2004-2007, 3D geonome, govern by Prof. Roel van Driel (project member); EU, COST, grant number: TD09/05, 2009-2012. Epigenetics from Bench to Bedside (managing committee member as a representative of the Czech Republic); EU, Marie Curie project PIRSES-GA-2010-269156-LCS. 2011-2014. Study of protein dynamics in living cells after DNA damage (principal investigator); The Czech-Norwegian Research Program CZ09, project title: Nuclear architecture in the regulation of autophagy, DNA repair and gene expression (NuArch) No.: 7F14369 (principal investigator); The Czech-Norwegian Research Program CZ09, project title: Czech-Norwegian networking (CzeNoNet) No.: 7F16012 (principal investigator); EU, COST, grant:  MC1406, 20015-2017. Epigenetic Chemical Biology (EPICHEM). 

telefon:
+420 541 517 141
e-mail:
bartova@ibp.cz