Ředitelé pracovišť AV ČR
 1. Ing. Miroslava Anděrová, CSc., ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR
 2. doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., ředitelka Biofyzikálního ústavu AV ČR, členka Vědecké rady AV ČR
 3. Mgr. Václav Čermák, Ph.D., ředitel Slovanského ústavu AV ČR
 4. RNDr. Petr Dráber, DrSc., ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR
 5. Ing. Josef Foldyna, CSc., ředitel Ústavu geoniky AV ČR
 6. Ing. František Foret, CSc., ředitel Ústavu analytické chemie AV ČR
 7. prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., ředitel Biologického centra AV ČR
 8. Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel Mikrobiologického ústavu AV ČR
 9. prof. Martin Hof, Dr. rer. nat. DSc., ředitel Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 10. prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D., ředitel Historického ústavu AV ČR
 11. RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc., ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR
 12. doc. RNDr. Radan Huth, Dr.Sc., ředitel Ústavu fyziky atmosféry AV ČR
 13. prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc., ředitel Astronomického ústavu AV ČR
 14. Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., ředitel Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 15. MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel Fyziologického ústavu AV ČR
 16. Ing. Jiří Kotek, Dr., ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR
 17. Ing. Michal Kubelka, CSc., ředitel Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
 18. doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D., ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR
 19. prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c., ředitel Ústavu fyziky materiálů AV ČR
 20. Ing. Kamil Lang, CSc., DSc., ředitel Ústavu anorganické chemie AV ČR
 21. prof. Ing. Josef Lazar, Dr., ředitel Ústavu přístrojové techniky AV ČR, člen Vědecké rady AV ČR
 22. RNDr. Petr Lukáš, CSc., ředitel Ústavu jaderné fyziky AV ČR
 23. prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR
 24. Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha
 25. JUDr. Ján Matejka, Ph.D., ředitel Ústavu státu a práva AV ČR
 26. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D., ředitel Ústavu fyziky plazmatu AV ČR
 27. prof. Ing. Emil Pelikán, CSc., ředitel Ústavu informatiky AV ČR
 28. doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph. D., ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR
 29. PhDr. Lumír Poláček, CSc., ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Brno
 30. doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., ředitel Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
 31. PhDr. Martin Prošek, Ph.D., ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR
 32. RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR
 33. RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D., ředitel Geologického ústavu AV ČR
 34. Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc., ředitel Ústavu chemických procesů AV ČR
 35. prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc. DSc., ředitel Biotechnologického ústavu AV ČR
 36. Mgr. Sergey Slobodyan, Ph.D., ředitel Národohospodářského ústavu AV ČR
 37. RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR
 38. PhDr. Petr Šámal, Ph.D., ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR
 39. PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D., ředitel Filosofického ústavu AV ČR
 40. RNDr. Aleš Špičák, CSc., ředitel Geofyzikálního ústavu AV ČR
 41. prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., ředitel Psychologického ústavu AV ČR
 42. RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR
 43. prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
 44. Ing. Magdaléna Vecková, ředitelka Knihovny AV ČR
 45. doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D., ředitel Matematického ústavu AV ČR
 46. doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc., ředitelka Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR
 47. Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel Střediska společných činností AV ČR
 48. doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel Botanického ústavu AV ČR
 49. doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., ředitel Ústavu dějin umění AV ČR
 50. PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D., ředitel Etnologického ústavu AV ČR
 51. doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA, ředitel Ústavu biologie obratlovců AV ČR
Volení zástupci pracovišť AV ČR
 1. doc. Mgr. Lukáš Ackerman, Ph.D., Geologický ústav AV ČR
 2. Ing. Manuel Acosta, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR
 3. PhDr. Marie Bahenská, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 4. doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR
 5. PhDr. Pavel Baran, CSc., Filosofický ústav AV ČR, předseda Vědecké rady AV ČR
 6. RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D., Biotechnologický ústav AV ČR
 7. RNDr. Martin Bilej, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, člen Akademické rady AV ČR
 8. Ing. Michal Blaháček, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR
 9. Ing. Jana Bludská, CSc., Ústav anorganické chemie AV ČR, členka Akademické rady AV ČR
 10. RNDr. Jan Borovička, Ph.D., Ústav jaderné fyziky AV ČR
 11. RNDr. Jiří Borovička, CSc., Astronomický ústav AV ČR
 12. prof. RNDr. Petr Bouř, DSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 13. PhDr. Helena Březinová, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha
 14. doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
 15. RNDr. Jan Burjánek, Ph.D., Geofyzikální ústav AV ČR
 16. Ing. Michal Cifra, Ph.D., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
 17. Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D., Biologické centrum AV ČR
 18. RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D., Geologický ústav AV ČR
 19. Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
 20. PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., Historický ústav AV ČR
 21. prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR
 22. RNDr. Michal Dušek, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
 23. Mgr. Barbora Duží, Ph.D., Ústav geoniky AV ČR
 24. RNDr. Soňa Ehlerová, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR
 25. RNDr. Dana Elhottová, Ph.D., Biologické centrum AV ČR
 26. RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., DSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR
 27. RNDr. Martin Falk, Ph.D., Biofyzikální ústav AV ČR
 28. RNDr. Antonín Fejfar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, člen Vědecké rady AV ČR
 29. doc. Petr Filip, CSc., Ústav pro hydrodynamiku AV ČR
 30. RNDr. Dominik Filipp, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR
 31. doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR
 32. prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR
 33. doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR
 34. prof. Ing. Michal Haindl, DrSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
 35. prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR
 36. Mgr. Martina Havelcová, Ph.D., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
 37. RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, místopředseda AV ČR
 38. Mgr. Martin Havlík, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
 39. RNDr. Jiří Hejnar, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR
 40. Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D., Ústav informatiky AV ČR
 41. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
 42. prof. Ing. Michal Hocek, DSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, člen Vědecké rady AV ČR
 43. doc. RNDr. David Honys, Ph.D., Ústav experimentální botaniky AV ČR, člen Akademické rady AV ČR
 44. Ing. Alice Hospodková, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
 45. prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR
 46. Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D., Orientální ústav AV ČR
 47. RNDr. Jan Hrušák, CSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 48. Mgr. Martin Hubálek, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 49. doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR
 50. Ing. Tomáš Chráska, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR
 51. Ing. Pavel Janáček, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, člen Akademické rady AV ČR
 52. Ing. Pavel Jurajda, Dr., Ústav biologie obratlovců AV ČR
 53. prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., Národohospodářský ústav AV ČR
 54. Ing. Pavel Jurák, CSc., Ústav přístrojové techniky AV ČR
 55. Ing. Christelle Kadlec, Dr., Fyzikální ústav AV ČR
 56. RNDr. Stanislav Kamba, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
 57. Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D., Botanický ústav AV ČR
 58. prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc., DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 59. RNDr. Mariana Klementová, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
 60. doc. Mgr. Michal Koblížek, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR
 61. Mgr. Michael Komm, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR
 62. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR
 63. PhDr. Antonín Kostlán, CSc., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 64. doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., Archeologický ústav AV ČR, Brno
 65. RNDr. Zbyněk Kozmik, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR
 66. Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR
 67. Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D., Matematický ústav AV ČR
 68. prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc., Ústav fyziky materiálů AV ČR
 69. Ing. Miroslav Krůs, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR
 70. RNDr. Eva Kudová, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 71. doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D., Biologické centrum AV ČR
 72. Mgr. Jan Kuneš, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
 73. doc. Alexander Kupčo, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
 74. RNDr. Vít Latzel, Ph.D., Botanický ústav AV ČR
 75. prof. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D., Ústav jaderné fyziky AV ČR
 76. Ing. Martin Lhoták, Knihovna AV ČR
 77. RNDr. Hana Lísalová, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
 78. Eliška Krkoška Lorencová, M.Sc., Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR
 79. prof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 80. Ing. Hana Macíčková Cahová, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 81. RNDr. Lenka Maletínská, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 82. JUDr. Jiří Malý, Středisko společných činností AV ČR
 83. RNDr. Jiří J. Mareš, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
 84. RNDr. Eva Mihóková, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
 85. Ing. Tomáš Mocek, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
 86. RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR
 87. doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR, člen Akademické rady AV ČR
 88. doc. Ing. Martin Nikl, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
 89. Ing. Dalia Obrazová, CSc., Ústav fyziky atmosféry AV ČR
 90. doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR
 91. MUDr. Jiří Paleček, CSc., Fyziologický ústav AV ČR
 92. RNDr. Alena Panicucci Zíková, Ph.D., Biologické centrum AV ČR
 93. Mgr. Marian Pavelka, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR
 94. RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D., Biotechnologický ústav AV ČR
 95. Ing. Ivana Perná, Ph.D., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
 96. Ing. Pavel Peterka, Ph.D., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
 97. PhDr. Kateřina Piorecká, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR
 98. Ing. Radek Pohl, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 99. doc. Ing. Petr Porcal, Ph.D., Biologické centrum AV ČR
 100. prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, člen Vědecké rady AV ČR
 101. Mgr. Vojtěch Pravda, Ph.D., DSc., Matematický ústav AV ČR
 102. PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, Ústav pro jazyk český AV ČR, členka Akademické rady AV ČR
 103. doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR
 104. Ing. Dominik Rejman, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 105. RNDr. Pavel Rössner, Ph.D., Ústav experimentální medicíny AV ČR
 106. doc. RNDr. Michal Roth, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR
 107. RNDr. Zuzana Roxerová, Ph.D., Geofyzikální ústav AV ČR
 108. prof. Jan Řídký, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, místopředseda Akademie věd ČR
 109. Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha
 110. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR
 111. Mgr. Martin Schnabl, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
 112. RNDr. Hana Skálová, CSc., Botanický ústav AV ČR
 113. Ing. Jan Souček, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR
 114. Ing. Kamil Souček, Ph.D., Ústav geoniky AV ČR
 115. doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc., Etnologický ústav AV ČR
 116. doc. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc., Fyziologický ústav AV ČR
 117. RNDr. Hana Sychrová, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR
 118. Ing. Jan Sýkora, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR
 119. prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D., Biologické centrum AV ČR
 120. doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., Historický ústav AV ČR
 121. prof. Ing. Peter Šebo, PhD., Mikrobiologický ústav AV ČR
 122. doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
 123. prof. Ing. Josef Špak, DrSc., Biologické centrum AV ČR
 124. Ing. Martin Šperl, CSc., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
 125. Mgr. Miroslava Šprtová, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR
 126. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR
 127. Ing. Július Štuller, CSc., Ústav informatiky AV ČR
 128. doc. Michal Šumbera, CSc., DSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR
 129. Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR
 130. Ing. Petr Tichavský, DSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
 131. doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D., Slovanský ústav AV ČR
 132. PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
 133. PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D., Ústav dějin umění AV ČR
 134. RNDr. Štefan Vajda, CSc., Dr., habil., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, člen Akademické rady AV ČR
 135. doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR
 136. doc. RNDr. Radomíra Vaňková, CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR
 137. doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D., Ústav experimentální medicíny AV ČR
 138. PhDr. Luboš Velek, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 139. Ing. Václav Vinš, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR
 140. Mgr. Petr Vodička, Ph.D., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
 141. MUDr. Ludmila Vodičková, CSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR
 142. prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D., Biofyzikální ústav AV ČR, člen Akademické rady AV ČR
 143. RNDr. Jiří Vondrášek, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 144. JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR
 145. doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
 146. RNDr. Vladimír Wagner, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR
 147. Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D., Psychologický ústav AV ČR
 148. prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, předsedkyně Akademie věd ČR
 149. prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR
 150. Dr. Ing. Vladimír Ždímal, Ústav chemických procesů AV ČR
Představitelé vysokých škol jmenovaní Radou vysokých škol
 1. prof. Ing. Petr Doucek, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
 2. JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík, Policejní akademie České republiky v Praze
 3. prof. Ing. František Hrdlička, CSc. Feng., České vysoké učení technické v Praze
 4. PhDr. Petr Just, Ph.D., Metropolitní univerzita Praha
 5. doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze
 6. prof. PhDr. Milada Polišenská, CSc., Anglo-americká vysoká škola, z.ú.
 7. doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, Západočeská univerzita v Plzni
 8. prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, České vysoké učení technické v Praze
 9. doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc., Univerzita Karlova
Zástupci státních orgánů jmenovaní vládou České republiky
 1. PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 2. doc. Ing. Blahoslav Dolejší, CSc., Ministerstvo obrany
 3. Ing. Martina Dvořáková, Ministerstvo kultury
 4. Ing. Jan Marek, CSc., Úřad vlády ČR
 5. Ing. Petr Očko, Ph.D., Ministerstvo průmyslu a obchodu
 6. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., Ministerstvo zdravotnictví
 7. doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D., dr. h. c., Policejní akademie České republiky v Praze
Zástupci průmyslu, obchodních kruhů a bank, zvolení LII. zasedáním AS
 1. Ing. Pavla Břečková, Ph.D., Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 2. Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., Hospodářská komora České republiky
 3. RNDr. Pavel Hedbávný, CSc., VAKUUM Praha, s.r.o.
 4. Ing. Andrej Chrzanowski, CARDAM s.r.o.
 5. doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D., Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
 6. RNDr. Jiří Očadlík, NenoVision s.r.o.
 7. Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, Siemens, s.r.o.
 8. Martin Pazúr, NUVIA a.s.
 9. RNDr. Petr Pikal, Precheza a.s.
 10. Mgr. Martin Wichterle, WIKOV INDUSTRY a.s.
Významní domácí a zahraniční vědci, zvolení LII. zasedáním AS
 1. prof. Dr. Wilhelm Ansorge, Dr. h. c., École Polytechnique Fédérale de Lausanne
 2. doc. Daniel Berounský, Ph.D., Univerzita Karlova
 3. prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., Masarykova univerzita
 4. Miroslav Dundr, Ph.D., Rosalind Franklin University, Chicago
 5. prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., Masarykova univerzita, místopředseda Vědecké rady AV ČR
 6. prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., Masarykova univerzita
 7. doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze
 8. prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, CEITEC VUT
 9. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., České vysoké učení technické v Praze
 10. prof. Pavel Kovařík, Ph.D., Universität Wien
 11. prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., Univerzita Karlova
 12. doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D., Univerzita Karlova
 13. doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 14. Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla, Universität Wien, člen Vědecké rady AV ČR
 15. prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c., Historický ústav AV ČR
 16. doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., České vysoké učení technické v Praze
 17. prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D., Univerzita Pardubice, člen Vědecké rady AV ČR
 18. doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc., Univerzita Karlova
 19. prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Univerzita Karlova
 20. prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult., Filosofický ústav AV ČR
 21. prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc., Univerzita Karlova
 22. PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, člen Vědecké rady AV ČR
 23. prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc., České vysoké učení technické v Praze
 24. prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Univerzita Pardubice, člen Vědecké rady AV ČR
 25. prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D., Masarykova univerzita
Členové Akademického sněmu podle čl. 11 odst. 2 Stanov AV ČR
 1. Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., místopředseda AV ČR
 2. prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., člen Akademické rady AV ČR
 3. RNDr. Tomáš Kostelecký, člen Akademické rady AV ČR
 4. Ing. Ilona Müllerová, DrSc., místopředsedkyně AV ČR
 5. Ing. Jiří Plešek, CSc., člen Akademické rady AV ČR