Ředitelé pracovišť AV ČR
 1. Ing. Miroslava Anděrová, CSc., ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR
 2. doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., ředitelka Biofyzikálního ústavu AV ČR
 3. Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., ředitel Orientálního ústavu AV ČR
 4. Mgr. Václav Čermák, Ph.D., ředitel Slovanského ústavu AV ČR
 5. RNDr. Petr Dráber, DrSc., ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR
 6. Ing. Josef Foldyna, CSc., ředitel Ústavu geoniky AV ČR
 7. Ing. František Foret, CSc., ředitel Ústavu analytické chemie AV ČR
 8. prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., ředitel Biologického centra AV ČR
 9. Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel Mikrobiologického ústavu AV ČR
 10. prof. Martin Hof, Dr. rer. nat. DSc., ředitel Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 11. prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D., ředitel Historického ústavu AV ČR
 12. prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., ředitel Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR
 13. RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc., ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR
 14. prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc., ředitel Astronomického ústavu AV ČR
 15. MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel Fyziologického ústavu AV ČR
 16. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., ředitel Sociologického ústavu AV ČR
 17. Ing. Jiří Kotek, Dr., ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR
 18. Ing. Michal Kubelka, CSc., ředitel Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
 19. doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D., ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR
 20. prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c., ředitel Ústavu fyziky materiálů AV ČR
 21. Ing. Kamil Lang, CSc., DSc., ředitel Ústavu anorganické chemie AV ČR
 22. RNDr. Petr Lukáš, CSc., ředitel Ústavu jaderné fyziky AV ČR
 23. prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR
 24. Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha
 25. JUDr. Ján Matejka, Ph.D., ředitel Ústavu státu a práva AV ČR
 26. Ing. Ilona Müllerová, DrSc., ředitelka Ústavu přístrojové techniky AV ČR, členka Vědecké rady AV ČR
 27. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D., ředitel Ústavu fyziky plazmatu AV ČR
 28. prof. Ing. Emil Pelikán, CSc., ředitel Ústavu informatiky AV ČR
 29. doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph. D., ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR
 30. Ing. Jiří Plešek, CSc., ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR
 31. PhDr. Lumír Poláček, CSc., ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Brno
 32. doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., ředitel Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
 33. PhDr. Martin Prošek, Ph.D., ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR
 34. RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR
 35. RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D., ředitel Geologického ústavu AV ČR
 36. Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc., ředitel Ústavu chemických procesů AV ČR
 37. prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc. DSc., ředitel Biotechnologického ústavu AV ČR
 38. Mgr. Sergey Slobodyan, Ph.D., ředitel Národohospodářského ústavu AV ČR
 39. doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc., ředitel Ústavu fyziky atmosféry AV ČR
 40. RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR
 41. PhDr. Petr Šámal, Ph.D., ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR
 42. PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D., ředitel Filosofického ústavu AV ČR
 43. RNDr. Aleš Špičák, CSc., ředitel Geofyzikálního ústavu AV ČR
 44. prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., ředitel Psychologického ústavu AV ČR
 45. RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR
 46. prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
 47. Ing. Magdaléna Vecková, ředitelka Knihovny AV ČR
 48. doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D., ředitel Matematického ústavu AV ČR
 49. doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc., ředitelka Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR
 50. Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel Střediska společných činností AV ČR
 51. doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel Botanického ústavu AV ČR
 52. doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., ředitel Ústavu dějin umění AV ČR
 53. PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D., ředitel Etnologického ústavu AV ČR
 54. doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA, ředitel Ústavu biologie obratlovců AV ČR
Volení zástupci pracovišť AV ČR
 1. doc. Mgr. Lukáš Ackerman, Ph.D., Geologický ústav AV ČR
 2. Ing. Manuel Acosta, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR
 3. PhDr. Marie Bahenská, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 4. PhDr. Pavel Baran, CSc., Filosofický ústav AV ČR, místopředseda Akademie věd ČR
 5. RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D., Biotechnologický ústav AV ČR
 6. RNDr. Martin Bilej, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, člen Akademické rady AV ČR
 7. Ing. Michal Blaháček, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR
 8. Ing. Jana Bludská, CSc., Ústav anorganické chemie AV ČR
 9. RNDr. Jan Borovička, Ph.D., Ústav jaderné fyziky AV ČR
 10. RNDr. Jiří Borovička, CSc., Astronomický ústav AV ČR
 11. prof. RNDr. Petr Bouř, DSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 12. PhDr. Helena Březinová, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha
 13. doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
 14. RNDr. Jan Burjánek, Ph.D., Geofyzikální ústav AV ČR
 15. Ing. Michal Cifra, Ph.D., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
 16. Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D., Biologické centrum AV ČR
 17. RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D., Geologický ústav AV ČR
 18. Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
 19. PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., Historický ústav AV ČR
 20. prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, člen Vědecké rady AV ČR
 21. RNDr. Michal Dušek, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
 22. Mgr. Barbora Duží, Ph.D., Ústav geoniky AV ČR
 23. RNDr. Soňa Ehlerová, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR
 24. RNDr. Dana Elhottová, Ph.D., Biologické centrum AV ČR
 25. RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., DSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR
 26. RNDr. Martin Falk, Ph.D., Biofyzikální ústav AV ČR
 27. RNDr. Antonín Fejfar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, předseda Vědecké rady AV ČR
 28. doc. Petr Filip, CSc., Ústav pro hydrodynamiku AV ČR
 29. RNDr. Dominik Filipp, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR
 30. doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR
 31. prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR
 32. doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR
 33. prof. Ing. Michal Haindl, DrSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, člen Akademické rady AV ČR
 34. prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR
 35. Mgr. Martina Havelcová, Ph.D., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
 36. RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, místopředseda AV ČR
 37. Mgr. Martin Havlík, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
 38. RNDr. Jiří Hejnar, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR
 39. Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D., Ústav informatiky AV ČR
 40. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
 41. prof. Ing. Michal Hocek, DSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 42. doc. RNDr. David Honys, Ph.D., Ústav experimentální botaniky AV ČR
 43. prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR
 44. Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D., Orientální ústav AV ČR
 45. RNDr. Jan Hrušák, CSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 46. Mgr. Martin Hubálek, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 47. doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR
 48. Ing. Tomáš Chráska, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR
 49. Ing. Pavel Janáček, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR
 50. Ing. Pavel Jurajda, Dr., Ústav biologie obratlovců AV ČR
 51. prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., Národohospodářský ústav AV ČR
 52. Ing. Pavel Jurák, CSc., Ústav přístrojové techniky AV ČR
 53. Ing. Christelle Kadlec, Dr., Fyzikální ústav AV ČR
 54. RNDr. Stanislav Kamba, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
 55. Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D., Botanický ústav AV ČR
 56. prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc., DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, člen Akademické rady AV ČR
 57. RNDr. Mariana Klementová, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
 58. doc. Mgr. Michal Koblížek, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR
 59. Mgr. Michael Komm, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR
 60. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR
 61. PhDr. Antonín Kostlán, CSc., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 62. doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., Archeologický ústav AV ČR, Brno
 63. RNDr. Zbyněk Kozmik, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR
 64. Mgr. Libor Krásný, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR
 65. Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR
 66. Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D., Matematický ústav AV ČR
 67. prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc., Ústav fyziky materiálů AV ČR
 68. Ing. Miroslav Krůs, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR
 69. RNDr. Eva Kudová, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 70. doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D., Biologické centrum AV ČR
 71. Mgr. Jan Kuneš, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
 72. doc. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR
 73. RNDr. Vít Latzel, Ph.D., Botanický ústav AV ČR
 74. prof. Ing. Josef Lazar, Dr., Ústav přístrojové techniky AV ČR, člen Akademické rady AV ČR
 75. prof. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D., Ústav jaderné fyziky AV ČR
 76. Ing. Martin Lhoták, Knihovna AV ČR
 77. RNDr. Hana Lísalová, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
 78. Eliška Krkoška Lorencová, M.Sc., Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR
 79. prof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 80. Ing. Hana Macíčková Cahová, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 81. RNDr. Lenka Maletínská, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 82. JUDr. Jiří Malý, Středisko společných činností AV ČR
 83. RNDr. Jiří J. Mareš, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
 84. RNDr. Eva Mihóková, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
 85. Ing. Tomáš Mocek, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
 86. RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR
 87. doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR, člen Akademické rady AV ČR
 88. doc. Ing. Martin Nikl, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
 89. Ing. Dalia Obrazová, CSc., Ústav fyziky atmosféry AV ČR
 90. doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR
 91. MUDr. Jiří Paleček, CSc., Fyziologický ústav AV ČR
 92. RNDr. Alena Panicucci Zíková, Ph.D., Biologické centrum AV ČR
 93. Mgr. Marian Pavelka, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR
 94. RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D., Biotechnologický ústav AV ČR
 95. Ing. Ivana Perná, Ph.D., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
 96. Ing. Pavel Peterka, Ph.D., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
 97. PhDr. Kateřina Piorecká, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR
 98. Ing. Radek Pohl, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 99. doc. Ing. Petr Porcal, Ph.D., Biologické centrum AV ČR
 100. prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR
 101. Mgr. Vojtěch Pravda, Ph.D., DSc., Matematický ústav AV ČR
 102. PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, Ústav pro jazyk český AV ČR, členka Akademické rady AV ČR
 103. doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR
 104. Ing. Dominik Rejman, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 105. RNDr. Pavel Rössner, Ph.D., Ústav experimentální medicíny AV ČR
 106. doc. RNDr. Michal Roth, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR
 107. RNDr. Zuzana Roxerová, Ph.D., Geofyzikální ústav AV ČR
 108. prof. Jan Řídký, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, místopředseda Akademie věd ČR
 109. Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha
 110. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR
 111. Mgr. Martin Schnabl, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
 112. RNDr. Hana Skálová, CSc., Botanický ústav AV ČR
 113. Ing. Jan Souček, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR
 114. Ing. Kamil Souček, Ph.D., Ústav geoniky AV ČR
 115. doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc., Etnologický ústav AV ČR
 116. doc. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc., Fyziologický ústav AV ČR
 117. RNDr. Hana Sychrová, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, členka Akademické rady AV ČR
 118. Ing. Jan Sýkora, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR
 119. prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D., Biologické centrum AV ČR
 120. doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., Historický ústav AV ČR
 121. prof. Ing. Peter Šebo, PhD., Mikrobiologický ústav AV ČR
 122. doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
 123. prof. Ing. Josef Špak, DrSc., Biologické centrum AV ČR
 124. Ing. Martin Šperl, CSc., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
 125. Mgr. Miroslava Šprtová, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR
 126. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR
 127. Ing. Július Štuller, CSc., Ústav informatiky AV ČR
 128. doc. Michal Šumbera, CSc., DSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR
 129. Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR
 130. Ing. Petr Tichavský, DSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
 131. doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D., Slovanský ústav AV ČR, členka Vědecké rady AV ČR
 132. PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
 133. PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D., Ústav dějin umění AV ČR
 134. RNDr. Štefan Vajda, CSc., Dr., habil., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 135. doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR
 136. doc. RNDr. Radomíra Vaňková, CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR
 137. doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D., Ústav experimentální medicíny AV ČR
 138. PhDr. Luboš Velek, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 139. Ing. Václav Vinš, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR
 140. Mgr. Petr Vodička, Ph.D., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
 141. MUDr. Ludmila Vodičková, CSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR
 142. prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D., Biofyzikální ústav AV ČR, člen Vědecké rady AV ČR
 143. RNDr. Jiří Vondrášek, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 144. JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, členka Akademické rady AV ČR
 145. doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
 146. RNDr. Vladimír Wagner, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR
 147. Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D., Psychologický ústav AV ČR
 148. prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, předsedkyně Akademie věd ČR
 149. prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR
 150. Dr. Ing. Vladimír Ždímal, Ústav chemických procesů AV ČR
Představitelé vysokých škol jmenovaní Radou vysokých škol
 1. prof. Ing. Petr Doucek, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
 2. JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík, Policejní akademie České republiky v Praze
 3. prof. Ing. František Hrdlička, CSc. Feng., České vysoké učení technické v Praze
 4. PhDr. Petr Just, Ph.D., Metropolitní univerzita Praha
 5. doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze
 6. prof. PhDr. Milada Polišenská, CSc., Anglo-americká vysoká škola, z.ú.
 7. doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, Západočeská univerzita v Plzni
 8. prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, České vysoké učení technické v Praze
 9. doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc., Univerzita Karlova
Zástupci státních orgánů jmenovaní vládou České republiky
 1. PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 2. doc. Ing. Blahoslav Dolejší, CSc., Ministerstvo obrany
 3. Ing. Martina Dvořáková, Ministerstvo kultury
 4. Ing. Jan Marek, CSc., Úřad vlády ČR
 5. Ing. Petr Očko, Ph.D., Ministerstvo průmyslu a obchodu
 6. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., Ministerstvo zdravotnictví
 7. doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D., dr. h. c., Policejní akademie České republiky v Praze
Zástupci průmyslu, obchodních kruhů a bank, zvolení LII. zasedáním AS
 1. Ing. Pavla Břečková, Ph.D., Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 2. Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., Hospodářská komora České republiky
 3. RNDr. Pavel Hedbávný, CSc., VAKUUM Praha, s.r.o.
 4. Ing. Andrej Chrzanowski, CARDAM s.r.o.
 5. doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D., Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
 6. RNDr. Jiří Očadlík, NenoVision s.r.o.
 7. Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, Siemens, s.r.o.
 8. Martin Pazúr, NUVIA a.s.
 9. RNDr. Petr Pikal, Precheza a.s.
 10. Mgr. Martin Wichterle, WIKOV INDUSTRY a.s.
Významní domácí a zahraniční vědci, zvolení LII. zasedáním AS
 1. prof. Dr. Wilhelm Ansorge, Dr. h. c., École Polytechnique Fédérale de Lausanne
 2. doc. Daniel Berounský, Ph.D., Univerzita Karlova
 3. prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., Masarykova univerzita
 4. Miroslav Dundr, Ph.D., Rosalind Franklin University, Chicago
 5. prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., Masarykova univerzita
 6. prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., Masarykova univerzita
 7. doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze
 8. prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, CEITEC VUT
 9. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., České vysoké učení technické v Praze
 10. prof. Pavel Kovařík, Ph.D., Universität Wien
 11. prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., Univerzita Karlova
 12. doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D., Univerzita Karlova
 13. doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 14. Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla, Universität Wien, člen Vědecké rady AV ČR
 15. prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c., Historický ústav AV ČR
 16. doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., České vysoké učení technické v Praze
 17. prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D., Univerzita Pardubice, člen Vědecké rady AV ČR
 18. doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc., Univerzita Karlova
 19. prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Univerzita Karlova
 20. prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult., Filosofický ústav AV ČR, člen Vědecké rady AV ČR
 21. prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc., Univerzita Karlova
 22. PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, člen Vědecké rady AV ČR
 23. prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc., České vysoké učení technické v Praze
 24. prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Univerzita Pardubice
 25. prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D., Masarykova univerzita
Členové Akademického sněmu podle čl. 11 odst. 2 Stanov AV ČR
 1. doc. RNDr. Stanislav Kozubek, člen Akademické rady AV ČR
 2. RNDr. Pavel Krejčí, CSc., člen Akademické rady AV ČR
 3. PhDr. Taťána Petrasová, CSc., členka Akademické rady AV ČR