Zahlavi

Královská česká společnost nauk v literatuře

  • Josef Kalousek: Děje Královské české společnosti nauk. Praha 1885.
  • Jaroslav Prokeš: Počátky České společnosti nauk do konce XVIII. Století. Díl I., 1774 - 1789. Praha 1938
  • 200 let České společnosti nauk. (Luboš Nový, ed.). Sborník příspěvků. Praha, Ústav čs. A světových dějin ČSAV 1985, 573 s.
  • Václav Vojtíšek: 180 let Královské české společnosti nauk. Věstník KČSN, tř. filosoficko-historicko-filologická, 1951, č. VI.,23 s.
  • Bohumil Ryba: Královská česká společnost nauk a společenské vědy. Věstník KČSN, tř. filosoficko-historicko-filologická, 1951, č. VII., 16 s.
  • Bohumil Němec: Královská české společnost nauk a přírodní vědy. Věstník KČSN, tř. filosoficko-historicko-filologická, 1951, č. VIII., 10 s.
  • Jiří Beran: Inventář archivního fondu Královské české společnosti nauk. Praha, ‚Ústřední archiv ČSAV 1981, 98 s.
  • Jiří Beran: Osmdesátiletá diskuse o vzniku Soukromé společnosti nauk. Dějiny věd a techniky, 1, 1968, s. 237-250.
  • Magdalena Pokorná: Královská česká společnost nauk - její místo ve státě, v národě a ve veřejnosti. In: Učená společnost České republiky. 1914 -2004. Praha, US ČR 2004, s. 41-52.
  • Mikoláš Teich: Královská česká společnost nauk a počátky vědeckého průzkumu přírody v Čechách. Praha 1959. Rozpravy ČSAV, řada společenskovědná, r. 69,seš. 4.