VyhledáváníPříprava nové strategie AV ČR Týden vědy a techniky 2014

banner-cs.jpg VEŘEJNÁ SBÍRKA ÚMG AV ČR, V. V. I. Dnem 6. 8. 2014 byla Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) vyhlášena veřejná sbírka na pomoc čtrnáctileté Katareeye Epp, která bohužel dne 6.října podlehla závažné nemoci.

Její rodiče jsou zaměstnanci ÚMG v rámci projektu BIOCEV. Jelikož pochází z tzv. třetí země, konkrétně z Austrálie, podle českých zákonů nemají jejich rodinní příslušníci nárok na veřejné zdravotní pojištění. Náklady na intenzivní léčbu Katareeyi během prvních dvou měsíců překročily limit komerčního pojištění ve výši 1,6 milionu Kč. Léčba byla dlouhá a finančně náročná a veškeré náklady na ni hradí pouze Katareeyni rodiče z vlastních zdrojů.

Více informací...

Kalendář akcí

Dnes < 2013 >  < březen > 
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Akademický bulletin

abicko

Videa ze světa vědy

videoprezentace-blok-bgd.jpg

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Aktuality

Předseda AV ČR ocenil tři popularizátory vědy

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141023-ceny/BE8A0803_resize.jpg

23.10.2014

Cestovatel do hlubin Země, lovec záhad a vypravěč bájného eposu o Gilgamešovi – tři lidé, tři špičkoví badatelé a také tři čerstvě ocenění popularizátoři vědy. Této pocty se jim dostalo ve čtvrtek 23. 10. 2014 a její oficiální název zní „Cena předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2014“. Špičkoví badatelé jsou už svým samotným vědeckým potenciálem velkým přínosem pro obor, kterému se věnují. Když ale navíc dokáží tyto poznatky předávat laické veřejnosti formou poutavého „detektivního příběhu“, rodí se jakási přidaná hodnota, která dokáže v lidech probudit zájem o témata, jež na první pohled mohou nezasvěcené spíše odrazovat svou složitostí.

Férová věda a jak jí dosáhnout?

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141023-ferova-veda-a-jak-ji-dosahnout.jpg

23.10.2014

Na 3. národní konferenci o genderu a vědě, pořádané ve středu 22. 10. 2014 Národním kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, se zástupci dvou hlavních grantových agentur (GA ČR a TA ČR), Akademie věd ČR, vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Úřadu vlády ČR shodli, že rovné příležitosti a postavení žen ve vědě jsou tématy, kterým je třeba věnovat pozornost. Řada z nich představila opatření, která pro  vyrovnání rovných příležitostí mužů a žen v české vědě plánují přijmout. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Státní cenu za překlad dostane Jiří Pechar

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141023-statni-cenu-za-preklad-dostane-jiri-pechar.jpg

23.10.2014

Státní cenu za překladatelské dílo pro rok 2014 obdrží za celoživotní dílo doc. PhDr. Jiří Pechar, vědecký pracovník Oddělení pro současnou kontinentální filosofii Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Slavnostní udílení Státní ceny za literaturu, Státní ceny za překladatelské dílo a Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury se koná ve čtvrtek 23. října 2014 od 20 hodin ve Veletržním paláci v Praze. Přímý přenos vysílá Česká televize na programu ČTart. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Spořilovské expedice

15.10.2014

Přednáškový cyklus o významných poznatcích ve vědách o Zemi

Spořilovské expedice je název nového přednáškového cyklu, který byl zahájen letos na podzim a jemuž jsou vyhrazeny čtvrtky od 16 hodin v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu AV ČR na pražském Spořilově (program nejbližších přednášek zde). Smyslem této série přednášek, která by měla pokračovat i v dalších letech, je přinést širšímu publiku zájemců o vědy o Zemi informace o novém, kvalitním výzkumu v řadě oborů, které se fungováním naší planety tak či onak zaobírají: v geofyzice, geologii, astronomii, fyzice atmosféry, klimatologii… Nejbližší přednáška má název Blesky a vlny a koná se 16. října 2014 (více zde). Podrobnější informace naleznete zde.

 

Představitelé akademií věd visegrádské čtyřky jednali v Praze

/abicko/sys/galerie-obrazky3/V4/V4_Lanna_foto-skys-005adweb460x307.jpg

14.10.2014

Tradiční setkání vedoucích představitelů akademií věd zemí visegrádské čtyřky se tentokrát uskutečnilo ve dnech 13.–14. října 2014 v pražské Lannově vile. Program dvoudenního pracovního jednání (viz zde) se soustředil zejména na společnou vědní politiku a strategii, institucionální reformy, nové vědní programy a národní iniciativy na poli vědních politik jednotlivých visegrádských zemí. Předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš představil novou výzkumnou Strategii AV ČR, členka Akademické rady AV ČR prof. Eva Zažímalová a člen prezidia Slovenské akademie věd prof. Karol Frölich informovali o přepravovaných hodnoceních výzkumné činnosti SAV a AV ČR.

Uran a jeho měsíc

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141010-uran-a-jeho-mesic.jpg

10.10.2014

Česká astrofotografie měsíce
 
Fotografování planet není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Vítězná fotografie za září 2014 přináší nesmírně kvalitní pozemský snímek vzdálené planety Uran. V době jeho pořízení se planeta nacházela 2 994 miliony kilometrů  od  Země. Okolo Slunce oběhne jednou za 84 let, po obloze se tedy pohybuje jen velmi zvolna. O to rychleji se, podobně jako ostatní plynné obří planety, otáčí. Uranský den je totiž kratší než pozemský o plných sedm hodin.  Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Nová robotická observatoř otevřena v Ondřejově

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141008-nova-roboticka-observator-otevrena-v-ondrejove-dalekohled.jpg

8.10.2014

Ve spolupráci firmy ProjectSoft z Hradce Králové, Astronomického ústavu Univerzity Karlovy a Astronomického ústavu Akademie věd České republiky byla v úterý 7. října 2014 slavnostně otevřena robotická observatoř BlueEye600. Označení „observatoř“ (nikoli dalekohled), je záměrné, neboť komplex tvoří zrcadlový dalekohled o průměru 600 mm, ale také např. autonomní meteorologická observatoř a samozřejmě velmi důležitý řídící software. Světově unikátní vlastností tohoto nového robotického dalekohledu je možnost rychlého pohybu, a to až 90 stupňů za sekundu! 

Zvířecí modely pomohou zlepšit život schizofrenikům

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141008-zvireci-modely-pomohou-zlepsit-zivot-schizofrenikum.jpg

8.10.2014

Schizofrenie je závažné onemocnění postihující zhruba 1 % populace. Je charakterizováno řadou příznaků, které zhoršují kvalitu života pacientů. Mezi badateli dnes převládá hypotéza, že u schizofrenie, která se zpravidla projevuje v post-adolescentním věku, dochází k patologickým změnám v mozku, jež mají za následek špatné propojení nervových spojů. Díky tomu pak následně dochází k řadě negativních změn ve  fungování mozku. Ač se to zdá neuvěřitelné, lze tato onemocnění modelovat i u zvířat. To má několik zásadních cílů: studovat příčiny této nemoci, její vnější projevy, a také hledat nová, bezpečnější a účinnější léčiva.

Nové přístrojové vybavení v ÚEM AV ČR z peněz EU

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141007-nove-pristrojove-vybaveni-v-uem-av-cr-z-penez-eu.jpg

7.10.2014

V Ústavu experimentální medicíny (ÚEM) Akademie věd ČR byly dokončeny dva investiční projekty s využitím prostředků z Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost, a to v celkové výši prostředků 29 950 000. Kč. Jejich cílem bylo pořízení přístrojového vybavení do nově vzniklého Výzkumného centra genomiky a proteomiky a též do Laboratoře pokročilého zobrazování živých tkání. Přístrojové vybavení obou pracovišť bude využíváno specialisty z různých oddělení ÚEM AV ČR a v případě laboratoře také odborníky z Ústavu neurověd 2. lékařské fakulty UK v Praze. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

ELI Beamlines uzavřelo smlouvu s dodavatelem unikátního laseru

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141007-eli-beamlines-uzavrelo-smlouvu-s-dodavatelem-unikatniho-laseru.jpg

7.10.2014

Představitelé ELI Beamlines uzavřeli smlouvu s americko-evropským konsorciem na dodávku unikátního 10petawattového laserového systému, který bude jednou z klíčových technologií výzkumného centra ELI Beamlines, budovaného v Dolních Břežanech. Americká společnost National Energetics spolu s Livermore Laboratory dodá obří laser, litevská firma Ekspla doplní dílčí čerpací lasery a německá firma Schott připravuje nejkritičtější část systému – laserovou optiku. Dohodu podepsali představitelé ELI Beamlines, Fyzikálního ústavu AV ČR, Akademie věd ČR a dodavatelů za přítomnosti amerického velvyslance Andrew Schapira v jeho rezidenci v Praze.