VyhledáváníKalendář akcí

Dnes < 2013 >  < březen > 
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Akademický bulletin / Živa

abicko- ziva

Videa ze světa vědy

videoprezentace-blok-bgd.jpg

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Aktuality

První monografie o Janu Mukařovském

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150903-prvni-monografie-o-janu-mukarovskem.jpg

3.9.2015

Čtyřicet let od úmrtí Jana Mukařovského (1891−1975) vychází v těchto dnech první monografie o životě a díle významného českého literárního vědce a estetika, jejímž autorem je Ondřej Sládek, vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Rozsáhlá publikace představuje Mukařovského nejen jako významného vědce, jednoho ze zakladatelů Pražského lingvistického kroužku, profesora estetiky, jenž působil na univerzitách v Praze a v Bratislavě, ale také jako veřejného a politického činitele (mj. rektora Univerzity Karlovy). Monografie sleduje hlavní vlivy, které formovaly Mukařovského osobnost a myšlení. Kromě toho vykresluje osobní vztahy, které ho pojily například s Karlem Čapkem, Vítězslavem Nezvalem, Vladislavem Vančurou a dalšími.

Putovní výstava „Umění vědy“ v Jihlavě

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150831-putovni-vystava-jihlava.jpg

31.8.2015

Putovní exteriérovou výstavu „Umění vědy“, představující široké veřejnosti to nejlepší z práce ústavů Akademie věd ČR, můžete v těchto dnech vidět v jihlavském Parku Gustava Mahlera. Výstava zde bude umístěna až do 20. září 2015. Spolupráce a přítomnost vědců z Akademie věd ČR v Kraji Vysočina je velmi široká. V regionu je například rozmístěno několik pozorovacích stanic Centra pro výzkum globální změny AV ČR (např. atmosférická a ekosystémová stanice Křešín u Pacova), v Třešti u Jihlavy se nachází konferenční centrum AV ČR, v němž Středisko společných činností AV ČR umožňuje pořádat vědecká i kulturní setkání všeho druhu. Přímo v Jihlavě se nachází Technologický park, využívající unikátní postup, který patentoval kolektiv vědců z Ústavu chemických procesů AV ČR pod vedením dr. Pavla Izáka. Jedná se o zcela nový postup čištění surového bioplynu od nežádoucích složek až na úroveň zemního plynu.

Letní škola astronomie v Brně

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150831-tz-astro-horalek.png

31.8.2015

Astronomický ústav Akademie věd České republiky spolu s Ústavem teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity (MU), organizací OPTICON a Mezinárodní astronomickou unií v Univerzitním kampusu Bohunice v Brně pořádá letní školu „ESO/OPTICON/IAU summer school on modern instruments, their science case, and practical data reduction“. Koná se od 1. do 11. 9. v Brně a jde o jedinečnou mezinárodní akci. Hlavním úkolem je vzdělávat mladé české astronomy, většinou studenty Ph.D. oboru astronomie, kteří budou pracovat po boku svých zahraničních kolegů na nejmodernějších projektech astronomie, pod vedením špičkových lektorů Evropské jižní observatoře (ESO), které je ČR členem od roku 2007 a dalších prvotřídních evropských pracovišť.

Poprvé na světě: Protony urychlené v plazmatu vytvářeném z vodíkového ledu laserem PALS

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150828-poprve-na-svete-protony-urychlene-v-plazmatu-vytvarenem-z-vodikoveho-ledu-laserem-pals-01.JPG

28.8.2015

Tým českých a francouzských fyziků dokázal v pražské laserové laboratoři PALS spojit a využít zdánlivě neslučitelné: horké plazma o teplotě řádu milionů stupňů a vodíkový led – přesněji čistý vodík zmražený do pevného stavu při teplotách až -261°C. Vytvořili z něho tenký pásek, do kterého vystřelili laserový paprsek z pulzního výkonového laseru, takže se na terčíku vytvořilo horké plazma a došlo k urychlení protonů na vysoké energie. Zásluhu na úspěchu tohoto unikátního experimentu mají nejen pracovníci PALS (společné pracoviště Ústavu fyziky plazmatu AV ČR a Fyzikálního ústavu AV ČR), kteří celý experiment připravili a realizovali, ale také tým badatelů z francouzské laboratoře INAC/SBT CEA, kteří pro PALS vyvinuli speciální heliový kryostat pro vytváření vodíkového ledu, a dále skupina odborníků z projektu ELI, kteří se podíleli na přípravě kryostatu a na měření urychlených protonů.

Praha zažije největší setkání sociologů a socioložek v evropské historii

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150825-praha-zazije-nejvetsi-setkani-sociologu-a-sociolozek-v-evropske-historii.jpg

25.8.2015

Ve dnech 25.–28. srpna 2015 se v Praze koná významná mezinárodní sociologická konference s názvem Rozdíly, nerovnosti a sociologická imaginace. Zúčastní se jí rekordní počet 3500 vědců a vědkyň, především z Evropy, ale i z mnoha mimoevropských zemí. Konference je jedinečnou příležitostí k setkáním a diskusím nad tématy a problémy, se kterými se potýkají společnosti ve vyspělých zemích, zvláště pak v Evropě. „Velká část problémů soudobých společností je důsledkem exponenciálního nárůstu sociálních nerovností jak na globální úrovni, mezi státy, tak na úrovních národních, regionálních i lokálních, tedy mezi lidmi v rámci jednoho státu, regionu či města,“ říká ředitel Sociologického ústavu AV ČR dr. Tomáš Kostelecký.

Finále Expedice vesmír 2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150825-pet-mladych-kosmonautu-zachranilo-zemi.jpg

25.8.2015

Populárně-naučná soutěž Expedice vesmír úspěšně skončila. Během simulovaného letu pětice mladých kosmonautů (Alena Kupská, Ondřej Brhlík, Vojtěch Fárek, Adam Karas a Jakub Zemek) ke čtyřkilometrovému asteroidu se posádce podařilo odklonit toto kosmické těleso z kolizní dráhy se Zemí a zachránit tak naši planetu před katastrofou.
Do třetího ročníku soutěže se přihlásily stovky dětí z celé republiky ve věku 10–15 let, do semifinále jich postoupilo třicet. O pětici finalistů rozhodla odborná porota, v níž zasedli astrofyzik Jiří Grygar, psychiatr Cyril Höschl, letec-kosmonaut Oldřich Pelčák, publicista Pavel Toufar a fyzikové Bedřich Rus (ELI Beamlines) a Tomáš Mocek, vedoucí centra HiLASE, jehož konstruktéři postavili raketu, ve které astronauti strávili téměř 24 hodin. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Nejpřesnější test základního zákona mikrosvěta – symetrie CPT

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150820-01-CERN-magnet.jpg

20.8.2015

Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR, Ústavu jaderné fyziky AV ČR a ČVUT v Praze společně se zahraničními kolegy z experimentu ALICE provedli doposud nejpřesnější test základního zákona mikrosvěta – symetrie CPT. „Pozorování jeho byť jen velmi slabého narušení by mohlo mít dalekosáhlé důsledky – mimo jiné i pro platnost Einsteinovy speciální teorie relativity. Ve srážkách dvou jader olova na urychlovači LHC v Evropském středisku jaderného výzkumu CERN vzniká srovnatelné množství hmoty i antihmoty.

 

V obecném zájmu.

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150819-v-obecnem-zajmu.jpg

19.8.2015

Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749–2014.
Nakladatelství Academia ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR vydává dnes rozsáhlou dvousvazkovou publikaci, která je první českou vědeckou prací, zabývající se cenzurou literatury v mimořádně dlouhém časovém záběru. Monografie, která je svým pojetím unikátní i ve světovém srovnání, je dílem kolektivu autorů pod vedením Michaela Wögerbauera (Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček ad.). Předkládaná kniha k fenoménu cenzury přistupuje inovativně a nechápe regulaci literatury pouze jako soubor zákazů brzdících všeobecný pokrok. Naopak se ji snaží popsat jako komplexní jev zakotvený ve struktuře kultury, který literární tvorbu i její recepci nejen omezuje, ale i povzbuzuje, provokuje a obohacuje.. Publikace bude představena veřejnosti 15. září 2015 v přednáškovém sále ÚČL AV ČR (Na Florenci 1420/3, Praha 1) v rámci Dne s dějinami literární cenzury. Viz www.ucl.cas.cz. Tisková zpráva zde.

Vědecká spolupráce s Korejskou republikou

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150819-vedecka-spoluprace-s-korejskou-republikou.jpg

19.8.2015

Předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš navštívil začátkem srpna Korejskou republiku. S představiteli významných výzkumných institucí, např. Korea Institute of Science and Technology (KIST), Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Korea Research Institute of Chemical Technology (KRICT) a Korea Electronics Technology Institute (KETI), jednal o spolupráci s Akademií věd i konkrétních možnostech přímé spolupráce s pracovišti AV ČR především v biomedicíně, organické chemii, nanotechnologiích a výzkumu nových materiálů.
Mimo to se rovněž setkal s vedením korejské National Research Foundation (NRF) a s jejím prezidentem prof. Min K. Chungem podepsal oficiální smlouvu o spolupráci. Oba představitelé diskutovali i možnosti financování společných projektů. Během své návštěvy podepsal prof. Jiří Drahoš též oficiální smlouvu o spolupráci s prezidentem KAIST prof. Sung Mo Kangem.

Odkud a kam putují nepůvodní rostliny

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150819-odkud-a-kam-putuji-nepuvodni-rostliny.jpg

19.8.2015

Vědecká obec, zabývající se rostlinnými invazemi, má vůbec poprvé k dispozici celosvětový přehled o výskytu tzv. naturalizovaných (zdomácnělých) rostlin mimo oblasti jejich původního rozšíření. Mezinárodní tým ekologů, v němž jsou významně zastoupení i vědci z Botanického ústavu AV ČR (prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. a Ing. Jan Pergl, Ph.D.), analyzoval data z 481 pevninských regionů a 362 oceánských ostrovů. Během čtyřletého projektu biologové shromáždili regionální seznamy naturalizovaných rostlinných druhů z celého světa a vytvořili z nich globální databázi, nazvanou GloNAF (akronym pochází z anglického názvu Global Naturalized Alien Flora). Výsledky výzkumu vychází tento týden v prestižním vědeckém časopise Nature. Tisková zpráva zde