VyhledáváníKalendář akcí

Dnes < 2016 >  < květen > 
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Akademický bulletin / Živa

abicko- ziva

Videa ze světa vědy

videoprezentace-blok-bgd.jpg

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Politika otevřeného přístupu v AV ČR

(schválená na 21. zasedání Akademické rady AV ČR dne 14. října 2010)
 
 
Hlavním posláním Akademie věd ČR (dále jen „AV ČR“) a jejích pracovišť je uskutečňovat vysoce kvalitní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd.
 
Nezbytnou součástí akademického poslání je i snaha zajistit, aby výsledky vědecké činnosti AV ČR a jejích pracovišť mohly být využívány co možná nejširší obcí vědeckých pracovníků a dalších uživatelů výsledků výzkumu i širokou veřejností.
 
Současné možnosti v elektronickém publikování vedou AV ČR ke snaze podporovat iniciativy rozšiřující škálu příležitostí volného publikování a šíření vědeckých výsledků.
 
AV ČR se zavazuje šířit výsledky odborného výzkumu v co nejširším měřítku. V souladu s tímto závazkem AV ČR přijímá následující publikační politiku:
 
Pracoviště AV ČR jsou povinna vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby mohla AV ČR a Knihovně AV ČR, v. v. i., (dále jen „KNAV“) poskytnout publikační výstupy – zaměstnanecká díla – vytvořená jejich zaměstnanci a nevýhradní licence k jejich užití, zejména právo na rozmnožování jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a právo na sdělování díla veřejnosti v rámci právního řádu České republiky a s ohledem na případná licenční ujednání s vydavateli. Pracoviště AV ČR, jakožto zaměstnavatelé autorů, jsou povinna pro splnění této publikační politiky dbát na to, aby jejich výkon autorských majetkových práv k těmto zaměstnaneckým dílům nebyl omezen.
 
Publikační politika se vztahuje na všechny vědecké a odborné publikační výstupy, které jsou zaměstnaneckými díly ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, vytvořenými v době, kdy byl autor zaměstnancem AV ČR a jí zřízených pracovišť, s výjimkou všech článků a jiných prací dokončených před přijetím této publikační politiky.
 
Příklady děl zahrnutých do této publikační politiky:
• Vědecké a odborné články
• Knihy, popř. kapitoly v knihách
• Prezentace
• Zprávy
• Pedagogické materiály
 
Publikační výstupy budou poskytovány v elektronické formě. KNAV zajistí jejich uložení v repozitáři AV ČR a zpřístupnění veřejnosti, jakmile to bude možné, s ohledem na skutečnost, že někteří vydavatelé mohou na tato díla uvalit publikační embargo (tj. doba, po kterou článek nemůže být zpřístupněn veřejnosti).
 
KNAV bude odpovědná za interpretaci a šíření této publikační politiky a za zajištění informační infrastruktury.