VyhledáváníPříprava nové strategie AV ČR Týden vědy a techniky 2014

banner-cs.jpg VEŘEJNÁ SBÍRKA ÚMG AV ČR, V. V. I. Dnem 6. 8. 2014 byla Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) vyhlášena veřejná sbírka na pomoc čtrnáctileté Katareeye Epp, která bohužel dne 6.října podlehla závažné nemoci.

Její rodiče jsou zaměstnanci ÚMG v rámci projektu BIOCEV. Jelikož pochází z tzv. třetí země, konkrétně z Austrálie, podle českých zákonů nemají jejich rodinní příslušníci nárok na veřejné zdravotní pojištění. Náklady na intenzivní léčbu Katareeyi během prvních dvou měsíců překročily limit komerčního pojištění ve výši 1,6 milionu Kč. Léčba byla dlouhá a finančně náročná a veškeré náklady na ni hradí pouze Katareeyni rodiče z vlastních zdrojů.

Více informací...

Kalendář akcí

Dnes < 2014 >  < říjen > 
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Akademický bulletin

abicko

Videa ze světa vědy

videoprezentace-blok-bgd.jpg

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Akademie věd ČR  › O AV ČR  › Struktura AV ČR  › Pracoviště AV ČR  › neziva

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. (ÚI)

 

 

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
 
Pod vodárenskou věží 2
182 07 Praha 8
Telefon:  266 051 111
FAX:  286 585 789
E-mail:  ics@cs.cas.cz
Zřiz. list.:  ui_zl.pdf
 

Ústav vznikl z Centrálního výpočetního střediska ČSAV, které bylo založeno k 1. 7. 1975 jako společné pracoviště ČSAV a k 1. 11. 1980 bylo přeřazeno mezi pracoviště vědecká. V roce 1993 byl přijat název Ústav informatiky a výpočetní techniky AV ČR, k 1. 7. 1998 změněn na Ústav informatiky AV ČR. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Činnost ústavu je zaměřena na teoretické a aplikační oblasti informatiky, umělé inteligence a výpočetní matematiky, zejména na:
  • matematické, algoritmické a logické základy informatiky, klasické i nekonvenční výpočetní modely, teorii výpočetní složitosti, výpočetní statistiku, soft computing, data mining, webové technologie a softwarové architektury,
  • numerickou lineární algebru a výpočty s maticemi, optimalizaci, matematické modelování úloh s nepřesnými daty a modelování a simulaci úloh elastoplasticity,
  • teorii a aplikace umělých neuronových sítí, nelineární modelování a predikce, environmentální informatiku,
  • biomedicínskou informatiku a biomedicínskou statistiku aplikovanou do různých oblastí výzkumu v medicíně (např. do preventivní kardiologie, epidemiologie, genetického výzkumu, zubního lékařství).

Ústav informatiky se aktivně podílí na doktorském studiu na následujících fakultách: Matematicko-fyzikální fakultě UK, Fakultě elektrotechnické ČVUT, Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a Fakultě mechatroniky a mezioborových inženýrských studií TU Liberec.