VyhledáváníPříprava nové strategie AV ČR Týden vědy a techniky 2014

banner-cs.jpg VEŘEJNÁ SBÍRKA ÚMG AV ČR, V. V. I. Dnem 6. 8. 2014 byla Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) vyhlášena veřejná sbírka na pomoc čtrnáctileté Katareeye Epp, která bohužel dne 6.října podlehla závažné nemoci.

Její rodiče jsou zaměstnanci ÚMG v rámci projektu BIOCEV. Jelikož pochází z tzv. třetí země, konkrétně z Austrálie, podle českých zákonů nemají jejich rodinní příslušníci nárok na veřejné zdravotní pojištění. Náklady na intenzivní léčbu Katareeyi během prvních dvou měsíců překročily limit komerčního pojištění ve výši 1,6 milionu Kč. Léčba byla dlouhá a finančně náročná a veškeré náklady na ni hradí pouze Katareeyni rodiče z vlastních zdrojů.

Více informací...

Kalendář akcí

Dnes < 2011 >  < červen > 
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Akademický bulletin

abicko

Videa ze světa vědy

videoprezentace-blok-bgd.jpg

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Akademie věd ČR  › O AV ČR  › Struktura AV ČR  › Pracoviště AV ČR  › humanitni

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (EÚ)

 

 
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 
Na Florenci 3/1420
110 00 Praha 1
Telefon: 234 612 111 (centr.); 234 612 503 (sekr.)
FAX: 234 612 511
Zřiz. list.: eu_zl.pdf


Ústav vznikl 1. 1. 1954 sloučením Kabinetu pro národopis a Kabinetu pro lidovou píseň, které byly převzaty do ČSAV k 1. 1. 1953. Historie těchto kabinetů spadá do prvních desetiletí minulého století. Původní název Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV byl s platností od 1. 10. 1999 změněn na současný název. Při EÚ AV ČR vzniklo roku 2003 Oddělení hudební historie (sloučením s někdejším Ústavem pro hudební vědu AV ČR). Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb. Současně bylo Oddělení hudební historie přejmenováno na Kabinet hudební historie.

Ústav se zabývá výzkumem sociálních a kulturních jevů, týkajících se národů a etnických skupin. Je zaměřen především na výzkum české etnicity (etnické specifiky) v současnosti a v jejím historickém vývoji, na etnické skupiny žijící v českých zemích a v dalších zemích Evropy i mimo ni. Tato problematika je řešena na pražském pracovišti převážně ve vztahu k Čechám a na pracovišti brněnském převážně ve vztahu k Moravě a Slezsku. Kabinet hudební historie se zaměřuje na výzkum hudební kultury v českých zemích v období 17. a 18. století a na přípravu Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka.

Ústav plní současně úlohu oborového centra vědeckých informací a soustřeďuje obsáhlé knižní, sbírkové a dokumentační fondy. Mimořádně cenný je písňový rukopisný fond brněnského pracoviště, obsahující 70 tisíc písní z období posledních 165 let, jehož systematické budování je spojeno se jménem Leoše Janáčka.