Zahlavi

Výzva 3rd Health Programme na téma „Chronické onemocnění ledvin (Chronic kidney diseases)“

Výzva 3rd Health Programme na téma „Chronické onemocnění ledvin (Chronic kidney diseases)“

04. 04. 2016

Evropská komise otevřela v rámci 3rd Health Programme výzvu na téma „Chronic kidney diseases“. Výzva pokrývá tři hlavní prioritní oblasti:

1. studie s cílem posoudit různé léčebné modality chronického onemocnění ledvin
2. zřízení registrů žijících dárců členskými zeměmi EU
3. zřízení návazných registrů pacientů po transplantaci

 

 

Žádost předkládá konsorcium  složené aspoň z 5 organizací/institucí (tj. včetně veřejných výzkumných institucí) z 5 různých členských zemí EU. Celkový předpokládaný rozpočet určený na spolufinancování projektů je 1 000 000 EUR. Maximální výše spolufinancování způsobilých celkových nákladů je 80 %.


Délka projektu: max. 36 měsíců 
Uzávěrka: 16. června 2016 17:00 (bruselského času)  
Výzvu a další informace naleznete na stránkách Participant Portal:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/17055-pp-1-2016-01.html