Zahlavi

Stanovisko Akademie věd ČR ke kontrole NKÚ v Grantové agentuře ČR

Stanovisko Akademie věd ČR ke kontrole NKÚ v Grantové agentuře ČR

03. 05. 2017

Akademická rada a Vědecká rada Akademie věd České republiky přijaly stanovisko ke kontrolnímu závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu 16/19 Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Grantová agentura České republiky. Stanovisko najdete zde.