Zahlavi

Seminář: Možnosti v oblasti zdraví a Akce Marie Sklodowska-Curie

Seminář: Možnosti v oblasti zdraví a Akce Marie Sklodowska-Curie

07. 03. 2016

Dne 14. 3. 2016 od 14:30 hod. spolupořádají Lékařská fakulta UK v Hradci Králové a Technologické centrum AV ČR seminář zaměřený na oblast zdraví a na Akce Marie Sklodowska-Curie v programu Horizont 2020.