Zahlavi

Příspěvky na výzkumně vzdělávací aktivity pro mladé 2016

Příspěvky na výzkumně vzdělávací aktivity pro mladé 2016

Wed Apr 06 15:28:00 CEST 2016

Dne 6. 4. 2016 byla vyhlášena výzva na podávání žádostí o příspěvky na výzkumně vzdělávací aktivity pro mladé, které budou pořádány v roce 2016.

Žádosti lze podávat do 31. května 2016.

 

Formulář žádosti je ke stažení zde.

Pokyny k vyplnění žádosti jsou ke stažení zde.

Znění interní normy je ke stžení zde.