Zahlavi

Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová hostem Vědeckého Interview na ČT24

Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová hostem Vědeckého Interview na ČT24

24. 03. 2017

Prof. Eva Zažímalová je po prof. Heleně Illnerové, která vedla Akademii věd ČR v letech 2001 až 2005, teprve druhou ženou v čele největší vědecké neuniverzitní instituce. Dne 25. března začíná funkční období nejen prof. Zažímalové, ale také nově zvoleným členkám a členům Akademické a Vědecké rady. V pátek 24. března byla prof. Zažímalová hostem pravidelného pořadu ČT24 Vědecké Interview.

„Udělám vše, aby byla Akademie věd ve stále lepší kondici – nejde o práci pro jednoho člověka, a tak se těším na spolupráci se členy Akademické i Vědecké rady, jakož i s řediteli ústavů,“ řekla prof. Zažímalová po svém zvolení do funkce předsedkyně.

Prof. Eva Zažímalová se bude soustředit zejména na vysokou úroveň vědy a výzkumu na pracovištích AV ČR, efektivní využívání potenciálu společenství pracovišť, systematickou prezentaci AV ČR a výsledků vědy a výzkumu na národní a mezinárodní scéně a také na postavení AV ČR ve společnosti a její roli při kultivování veřejného prostoru. Prof. Zažímalová za jeden ze svých hlavních úkolů ve funkci pokládá potřebu připomínat a objasňovat důležitou funkci AV ČR směrem k politické reprezentaci, s cílem zajistit kontinuální růst rozpočtové kapitoly AV ČR. Za základní argumenty považuje nutnost kompenzace výše vnitřního zadlužení pracovišť AV ČR, zvýšení efektivity výzkumné činnosti a stabilitu výzkumných institucí, dále špičkovou kvalitu vědeckých výsledků dosahovaných v AV ČR. Podle prof. Zažímalové lze při vhodné struktuře financování potenciál řady týmů a pracovišť využít lépe. Je třeba zajistit produkci vědeckých výsledků a udržitelný provoz nových center, vybudovaných s podporou prostředků strukturálních fondů Evropské unie a financování velkých výzkumných infrastruktur.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Stanislava Kyselová