Zahlavi

Popularizátoři archeologie se mohou hlásit do soutěže Zlatý mamut

Popularizátoři archeologie se mohou hlásit do soutěže Zlatý mamut

Tue Oct 23 14:18:57 CEST 2018

Nová soutěž nazvaná Zlatý mamut. Cena Karla Absolona za popularizaci archeologie hledá své vítěze. Ocenění, které se snaží podpořit zájem o archeologii, letos založil Archeologický ústav v Brně, Moravské zemské muzeum a Ústav archeologie a muzeologie při Masarykově univerzitě. Hlavní cena je spjatá s odměnou 50 tisíc korun.

Cena Zlatý mamut se vyhlašuje ve třech kategoriích, z nichž každou bude garantovat jeden ze zakladatelů soutěže. Hlavní cena je určená nejlepšímu  archeologickému popularizačnímu projektu v hodnoceném roce, Muzejní cena se uděluje za mimořádně zdařilou prezentaci sbírek muzejní povahy (sbírkových předmětů) a obecně hmotného archeologického kulturní dědictví a Studentská cena odměňuje mimořádnou popularizační aktivitu studentů středních a vysokých škol všech stupňů. Projekty je možné přihlašovat přes internetové stránky soutěže do 31. 12. 2018.

Nápad spojit soutěž s nejslavnějším brněnským vystavovaným exponátem vychází z úcty k tradici popularizace archeologických výzkumů a archeologické vědy jako takové, kterou na Moravě založil Karel Absolon. Mamut byl díky úsilí Karla Absolona vytvořen roku 1928 pro Výstavu soudobé kultury, která se konala v Brně na Výstavišti v Pisárkách. Po mimořádném úspěchu v pavilonu Člověk a jeho rod bylo rozhodnuto vystavovat ho trvale a byl proto přesunut do nedalekého pisáreckého parku. Během válečných let se však původní model ztratil, a proto byl roku 1969 postaven nový 3,5 metru vysoký model.

Slavnostní vyhlášení cen se bude symbolicky konat v prostorách, kde je mamut vystavený - v pavilonu Anthropos v brněnských Pisárkách. Záštitu nad oceněním převzala předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová, rektor Masarykovy univerzity v Brně  Mikuláš Bek a bývalý ministr kultury České republiky Ilja Šmíd. Mediálním partnerem soutěže se stal časopis Dějiny a současnost.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Archeologický ústav Brno AV ČR