Zahlavi

Novým předsedou ESFRI zvolili Jana Hrušáka

Novým předsedou ESFRI zvolili Jana Hrušáka

28. 06. 2018

Novým předsedou Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) byl 28. června na řeckém ostrově Korfu zvolen Jan Hrušák z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

Jana Hrušáka zvolilo 65. plenární zasedání ESFRI na období dvou let s možností prodloužení o jeden rok. Mandátu by se měl ujmout k 1. lednu 2019. Stane se již sedmým předsedou ESFRI, ale zároveň vůbec prvním předsedou pocházejícím z tzv. nových členských států Evropské unie.

 

 Zástupci ESFRI na jednání na ostrově Korfu

ESFRI bylo založeno roku 2002 z Rozhodnutí Rady EU pro konkurenceschopnost, která usiluje o růst a schopnost prosadit se ve výzkumu a inovacích v mezinárodním kontextu. ESFRI sdružuje členské státy Evropské unie a definuje priority pro výstavbu výzkumných infranstrukur panevropského charakteru. Jedná se o síť excelentních výzkumných center, které umožňují průlomové poznatky v základním a aplikovaném výzkumu. České instituce jsou zahrnuty například ve výzkumných infrastrukturách JHR, ELI, CESSDA, ACTRIS, INFRAFRONTIER nebo EURO-BIOIMAGING.

Roadmapa výzkumných center

Pravidelně ESFRI zpracovává tzv. „ESFRI Roadmap“. Její poslední aktualizace probíhá letos a bude oficiálně představena dne 11. září 2018, a to pod záštitou rakouského předsednictví v Radě EU během „ESFRI Roadmap Launch Event“ a na konferenci „ICRI 2018“.

Jan Hrušák působí jako výzkumný pracovník Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a současně jako odborný konzultant Akademické rady Akademie věd ČR. Je dále členem i řady odborných orgánů zabývajících se tvorbou politiky výzkumu, vývoje a inovací, a to jak na národní úrovni ČR, tak v rámci Evropského výzkumného prostoru. Z nejvýznamnějších z nich lze kromě ESFRI uvést např. Radu pro velké výzkumné infrastruktury nebo Výbor pro Evropský výzkumný prostor a inovace (ERAC).

V roce 2015 byl Jan Hrušák hlavním odborným konzultantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy během procesu přípravy Cestovní mapy ČR velkých výzkumných infrastruktur pro léta 2016 až 2022. V poslední době poté vedl mj. také strategickou pracovní skupinu ESFRI zaměřenou na dlouhodobou udržitelnost výzkumných infrastruktur. Výstupem její činnosti se stala publikace „Long-Term Sustainability of Research Infrastructures“.

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR ve spolupráci s MŠMT
Foto: archiv ESFRI a Vlaďka Coufalová