Zahlavi

Mezinárodní sympozium věnované anaerobní mikrobiologii

Mezinárodní sympozium věnované anaerobní mikrobiologii

13. 06. 2017

Liblice hostily pracovní setkání odborníků na anaerobní mikrobiologii. International Symposium on Anaerobic Microbiology (ISAM) bylo už desáté z řady úspěšných sympozií zaměřené na studium mikroorganismů, jejichž energetický metabolismus je postavený na prostředí s nízkým či žádným obsahem kyslíku.

Tyto mikroorganismy jsou důležité nejen v průmyslové výrobě, fermentaci, zpracování biomasy či produkci některých mléčných výrobků, ale také například ve správném fungování zažívání. Jejich vztah ke zdraví člověka či zvířat důležitých v potravinářství je předmětem intenzivního výzkumu, kterému se na Akademii věd ČR věnuje Laboratoř anaerobní mikrobiologie Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR.

Na organizaci letošního ročníku sympozia, pořádaného po šesti letech opět v Česku, se dohodly čtyři instituce ze zemí tzv. Visegrádské čtyřky (Polsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko) a společně požádaly o podporu mezinárodní Visegrádský Fond (www.visegrad.fund). Podpora z tohoto zdroje slouží ke kofinancování nákladů na účast mladých nadějných výzkumných pracovníků na konferenci a k podpoře založení komunikační sítě, která bude sloužit k propagaci oboru a navazování spolupráce mezi mladými výzkumnými pracovníky, již ustavenými laboratořemi a průmyslovými partnery využívajícími anaerobní procesy ve své produkci.

Na programu konference bylo mezi 11. a 14. červnem 24 referátů a prezentace 16 posterů z oblasti anaerobní mikrobiologie od cest ke snížení rezistence některých mikrobů k antibiotikům či využití znalostí anaerobní mikrobiologie v lékařské diagnostice až po prezentace způsobů ovlivňování produkce metanu mikroorganismy. Konference se účastní přední kapacity oboru jako prof. Harry Flint z University of Aberdeen ve Skotsku, prof. Graeme Attwood z Grasslands Research Centre na Novém Zélandě či prof. Robert Forster z Lethbridge Research and Development Centre v Kanadě.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR a Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
Foto: MartinVeselka – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49011913