Zahlavi

Jakub Steiner obdržel ERC grant

Jakub Steiner obdržel ERC grant

Thu Nov 30 09:26:35 CET 2017

Vědec Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR Jakub Steiner získal prestižní ERC grant. Podporu Evropské výzkumné rady získal za svůj projekt Behavioral Implications of Information-Processing Frictions - Behaviorální důsledky nedokonalého rozhodování. 

Jakub Steiner je zároveň prvním českým výzkumníkem, který obdržel ERC konsolidátorský grant v oboru společenských a humanitních věd. „Mám radost z uznání mého výzkumného programu a zároveň pociťuji tíhu odpovědnosti za dosažení a dodání vědeckých výsledků mé práce,“ řekl Jakub Steiner. 

Podpořený projekt zkoumá iracionální chování v ekonomice: jak například nadměrná sebedůvěra nebo zkreslené vnímání ovlivňují ekonomické rozhodování. Steinerův projekt chce ve výsledku položit teoretické základy pro některé z fenoménů popsaných v behaviorální ekonomii, ale také pro další společenskou debatu, jak tyto jevy v ekonomice regulovat.

„Je to pro Jakuba Steinera velký úspěch a uznání výzkumného potenciálu oblasti behaviorálních implikací nedokonalého rozhodování,“  uvedl ke grantu ředitel Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR i společného pracoviště CERGE-EI Michal Kejak. „Udělení grantu považuji za stvrzení mise naší instituce, zaměřené na špičkový ekonomický výzkum a vzdělání, a zároveň povzbuzení pro mladé talentované výzkumníky a studenty v ekonomii i v celé oblasti společenských a humanitních věd,‟ dodal.

V roce 2015 obdržel ERC startovní grant vědec Filip Matějka pro svůj výzkum racionální nepozornosti. Národohospodářský ústav AV ČR se tak stal držitelem dvou ERC grantů a je současně jediným českým akademickým pracovištěm, jehož vědci získali ERC grant v oblasti ekonomie.

Připravil: Národohospodářský ústav AV ČR ve spolupráci s Odborem mediální komunikace Kanceláře AV ČR