Zahlavi

Historie není jen soupis suchopárných dat, říká autorka knižní novinky

Historie není jen soupis suchopárných dat, říká autorka knižní novinky

Thu Oct 25 10:15:28 CEST 2018

Zásadní křižovatky českých dějin připomíná nová kniha přední české historičky Evy Semotanové. Jmenuje se Historie mezi osmičkami a autorka ji ve středu 24. října slavnostně pokřtila v prostorách Senátu. Kniha vychází ke století československé a české státnosti, ale připomíná také výročí úmrtí Karla IV.

„Práce vznikla z čirého nadšení z historického výzkumu křižovatek českých dějin, kdy je letopočtům s osmičkou na konci v naší historii často přičítán magický význam,“ uvedla v Senátu Eva Semotanová, která pracuje v Historickém ústavu AV ČR. Jako typický příklad uvedla přelomové roky 1918, 1938, 1948, 1968, ale i události starší: v roce 1278 padl na Moravském poli český král Přemysl Otakar II., rok 1348 je chápán jako symbol kulturního rozkvětu za vlády Karla IV.

Léta 1618 a 1648 pak znamenají klíčové okamžiky třicetileté války, které se odehrály na našem území, revoluční rok 1848, tzv. Jaro národů, je rokem boje za svobodnější společnost v Evropě. „Jakkoli jsou tyto mezníky rozhodující, historie není jen soupisem suchopárných dat. Jejím hybatelem jsou lidé a prostředí, ve kterém žijí, je neodmyslitelnou kulisou,“ připomněla autorka.

Knihu v Senátu pokřtila autorka Eva Semotanová (druhá zprava)

Aplikace poznatků základního výzkumu

„Knížka je pěkným příkladem aplikace poznatků základního výzkumu v historických vědách,“ řekl ve svém vystoupení Pavel Baran, místopředseda Akademie věd ČR a připomněl akademickou platformu Strategie AV 21, která se snaží také o popularizaci historického výzkumu. Kniha vychází v Edici České televize, jejíž nezastupitelnou roli ve vzdělávání mladé generace připomněl generální ředitel ČT Petr Dvořák: „Chtěli jsme zároveň připomenout i další osmičkové výročí, a to vynález knihtisku v roce 1448,“ poznamenal Dvořák.

Eva Semotanová je přední česká historička se specializací na historickou geografii. Zabývá se historickou krajinou a dějinami kartografie. K hlavním tematickým okruhům jejího výzkumu patří urbanizovaná krajina  s důrazem na přelom 19. a 20. století. V centru pozornosti Evy Semotanové jsou  také historické regiony, zejména Kladsko (součást Euroregionu Glacensis) a krajinné změny v 18. století (česká barokní krajina ve středoevropském prostoru). Mimo jiné je spoluautorkou Historického atlasu měst České republiky (vychází od roku 1995), Akademického atlasu českých dějin z roku 2014 a 2016 (spolu s Jiřím Cajthamlem a kol.) a dalších desítek odborných publikací. Za knihu Akademický atlas českých dějin obdržela několik ocenění včetně ceny Magnesia Litera 2015.

Eva Semotanová:
Historie mezi osmičkami

Anotace:

Kniha ke století československé a české státnosti a k 640. výročí úmrtí Karla IV., Otce vlasti.
Letopočtům s osmičkou na konci je v naší historii často přičítán magický význam. Typickým příkladem je 20. století s přelomovými roky 1918, 1938, 1948, 1968. Vzpomeňme však i na události starší: v roce 1278 padl na Moravském poli český král Přemysl Otakar II., rok 1348 je chápán jako symbol kulturního rozkvětu za vlády Karla IV., léta 1618 a 1648 pak znamenají klíčové okamžiky třicetileté války, které se odehrály na našem území, revoluční rok 1848, tzv. Jaro národů, je rokem boje za svobodnější společnost v Evropě. Jakkoli jsou tyto mezníky rozhodující, historie není jen soupisem suchopárných dat. Jejím hybatelem jsou lidé a prostředí, ve kterém žijí, je neodmyslitelnou kulisou. A právě o tom je historie mezi osmičkami, o lidech, o jejich konání a o krajině, její podobě a jejím utváření napříč epochami. Je volným výběrem historických témat, navázaných na významné letopočty a osobnosti, výkladem s dílčími zastaveními o tom, jak se měnila společnost, její myšlení a tvář.

Počet stran: 192
Vazba: vázaná
Formát: 210 x 250 mm
ISBN: 978-80-7404-304-8
Datum vydání: 25. října 2018

Související články:

Vycházejí ucelené dějiny první republiky

21 krátkých let připomíná Literární kronika první republiky

Připravil: Jan Martinek, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Senát PČR (křest knihy), Historický ústav AV ČR (obálka)