Zahlavi

Filosofický ústav AV ČR připomene 110. výročí narození Samuela Becketta

Filosofický ústav AV ČR připomene 110. výročí narození Samuela Becketta

11. 04. 2016

Oddělení analytické filosofie Filosofického ústavu AV ČR ve spolupráci s DAMU pořádají v rámci výzkumného programu Strategie AV21 „Formy a funkce komunikace“ sérii veřejných akcí při příležitosti 110. výročí narození Samuela Becketta. Mezinárodní vědecké kolokvium na téma „Chaos a forma: ohlasy Becketta v literatuře, divadle a výtvarném umění“ za účasti filosofů, estetiků, literárních vědců a teatrologů z ČR, Slovenska, Německa, Francie, Švédska, USA a Kanady se uskuteční v Akademickém konferenčním centru Filosofického ústavu AV ČR ve dnech 11.–13. dubna. Zaměří se na téma, které hrálo klíčovou roli v Beckettově díle: funkce formy v umění.

V rámci výročí se uskuteční také veřejná debata s dlouholetým spolupracovníkem Samuela Becketta prof. Stanley Gontarskim (Florida State University), veřejné projekce a divadelní večer v DAMU.

Bližší informace a program najdete na adrese: http://komunikaceav21.cz/beckett2016/