Zahlavi

Dva roky fungování Strategie AV21

Dva roky fungování Strategie AV21

Fri Dec 23 08:41:47 CET 2016

Vlajková loď AV ČR posledních dvou let, projekt Strategie AV21, který pomocí interdisciplinárního výzkumu poskytuje výstupy jak pro průmysl, tak pro veřejnost a státní správu, má za sebou první vážné hodnocení. Nakolik se doposud daří naplňovat slogan „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“ se můžete přesvědčit v nové publikaci AV ČR, která shrnuje dosavadní dění, úspěchy a výstupy jednotlivých výzkumných programů.

„Jsem přesvědčen, že ve své základní orientaci na společensky závažná témata, která představují problémy, jejichž řešení vyžaduje široce založený interdisciplinární výzkum a meziinstitucionální synergii, naše nová strategie uspěla. Jejím specifickým rysem je výrazné zapojení sociálních a humanitních věd nejen do přírodovědně, ale také technicky orientovaných programů. O úspěchu strategie svědčí i ohlasy, které přicházejí z politické i podnikatelské sféry. Jsme rádi, že nad Strategií AV21 převzal záštitu premiér Bohuslav Sobotka. Velmi pozitivní ohlas zaznamenala Strategie AV21 rovněž v zahraničí. Slovenská akademie věd se jí přímo inspirovala a navrhla soubor devíti interdisciplinárních programů pod názvem Otevřená akademie: výzkumné programy SAV pro využití ve společnosti,“ píše ve svém úvodním slově v publikaci předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš.

Připravil: Viktor Černoch, Odbor akademických médií SSČ AV ČR, v. v. i.