Zahlavi

2. kolo výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty v r. 2016

2. kolo výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty v r. 2016

18. 03. 2016

2. kolo výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty v r. 2016 v rámci bilaterálních smluv o vědecké spolupráci mezi AV ČR a zahraničními partnerskými organizacemi

Pokyny

Formulář žádosti - Upozornění! Dne 3. 3. byla nahrána aktualizovaná verze formuláře (technická úprava). 

Přehled partnerských organizací

 

Výsledky 1. kola