Zahlavi

110 let pozorování na ondřejovské observatoři

110 let pozorování na ondřejovské observatoři

01. 08. 2016

Prvního srpna 2016 uplynulo přesně 110 let od prvního pozorování na ondřejovské hvězdárně. Právě ten den v roce 1906 byla zahájena regulérní vědecká práce.  

V pozorovacím deníku profesora Nušla napsal Josef Jan Frič následující: „Po půlnoci dne 1. srpna 1906, po prvním zdařilém pozorování na Žalově, seběhli jsme dolů a já ve vzpomínkách na Jeníkův shaslý život činím o tom záznam do této památné knihy. Klid jest vše, co při tom cítím… Po několikadenních předběžných pracích přípravných v sousedství zedníků, tesařů, truhlářů, zámečníků a natěračů zavěsili jsme hodiny Strasserovy, chronograf Hippův, sekundární hodiny, rozvodní desku sestavili jsme v pracovně, baterie 20 článků s akumulátory uvedena v činnost, protaženy dráty pod zemí, sestaven a zrektifikován nově upravený cirkumzenital s invarovým nosičem zrcátek v západním domku se sklopnou stříškou. Prvního pozorování byli účastni Josef Jan Frič, Boh. Mašek, Pařízek Vojtěch, Fr. Nušl, Jaroslav Jeništa, Julius Spíšek.“

Více informací (i o současném výzkumu) zde.