Advisory committees

Association of Moravian Institutes of the CAS

Čechyňská 19
602 00 Brno
Tel.: +420 542 212 562-3
e-mail: info@avcrbrno.cz

Committee on Scientific Information
President:
 • prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (Akademická rada AV ČR)

Vice-president:
 • Ing. Martin Lhoták (Knihovna AV ČR, v. v. i.)

Members:
 • Ing. Karel Aim, CSc. (Akademická rada AV ČR)
 • PhDr. Vojtěch Balík (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Jana Doleželová (Knihovna AV ČR, v. v. i.)
 • Mgr. Nela Hesová (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)
 • PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová (Knihovna AV ČR, v. v. i.)
 • PhDr. Hana Krejzlíková (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
 • PhDr. Nora Macková (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
 • PhDr. Irena Treybalová (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.)
 • prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.)
 • RNDr. Tomáš Řezanka, CSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Jan Slaměník, CSc. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.)

Secretary:  Mgr. Iva Burešová (Knihovna AV ČR, v. v. i.)
Secretariat Address: Knihovna AV ČR, v. v. i., Národní 3, 115 22 Praha 1
Tel.: 221 403 260, E-mail: knavcr@knav.cz
Committee on the Environment
President:
 • MUDr. Radim Šrám, DrSc. (Ústav experimentální medicíny AV ČR)
Vice-president:
 • prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc. (Ústav experimentální medicíny AV ČR)
Members:
 • Ing. Karel Aim, CSc. (ÚCHP AV ČR)
 • doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc. (JčU)
 • doc. Ing. Pavel Cudlín, CSc. (ÚSBE AV ČR)
 • PaeDr. Tomáš Hák, Ph.D. (CŽP UK)
 • doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc. (ČZU)
 • Dr. Čeněk Novotný, Ph.D. (MBÚ AV ČR)
 • Ing. Martina Pásková, Ph.D. (MŽP)
 • RNDr. Petr Petřík, Ph.D. BÚ AV ČR)
 • prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. (ČZU)
 • Ing. Miroslav Punčochář, DSc. (ÚCHP AV ČR)
 • prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. (VÚ veter. lékařství)
 • MUDr. Eva Rychlíková (Česká inspekce ŽP)
 • RNDr. Pavel Sedlák, CSc. (ÚFA AV ČR)
 • doc. Ing. Josef Seják, CSc. (UJEP)
 • Mgr. Jan Šobotník, Ph.D. (ÚOCHB)
 • Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. (SOÚ AV ČR)
 • doc. Ing. Petr Šauer, CSc. (VŠE)
 • Ing. Zdeňka Šustáková (TC AV ČR)
 • Ing. Zbyněk Večeřa, CSc. (ÚIACH AV ČR)
 • RNDr. Petr Znachor, Ph.D. (BC AV ČR)

Secretary:
prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.
Secretariat Address: Národní 3, 117 20 Praha 1
telefon: 605 787 041
e-mail: machacek@kav.cas.cz
Coordination Committee for Ranking Employees of the CAS Institutes into the Highest Qualification Grad

President:

 • Prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (Council for Sciences of the CAS, Institute of Photonics and Electronics of the CAS)

Vice President:

 • Prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the CAS)
 • Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. (Institute of State and Law of the CAS)
 • RNDr. Jan Šafanda, CSc. (Institute of Geophysics of the CAS)

Members:

 • Ing. Jaromír Horáček, DrSc. (Institute of Thermomechanics of the CAS)
 • Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (Economics Institute of the CAS of the CAS)
 • Doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc. (Institute of Botany of the CAS of the CAS)
 • Prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. (Institute of Philosophy of the CAS)
 • Doc. RNDr. Jan Kyselý, Ph.D. (Institute of Atmospheric Physics of the CAS)
 • Prof. Ing. Martin Lísal, CSc., DSc. (Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS)
 • Prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. (Institute of Mathematics of the CAS)
 • Doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. (Institute of History of the CAS)
 • Ing. Jiří Oswald, CSc. (Institute of Physics of the CAS)
 • Ing. Michal Pravenec, DrSc. (Institute of Physiology of the CAS)
 • PhDr. Jiří Suk, Ph.D., DSc. (Institute of Contemporary History of the CAS)
 • Prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. (Biology Centre of the CAS)
 • Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A. (Institute of Czech Literature of the CAS)


Secretary:
Mgr. Ivana Střálková
phone: +420 221 403 320, +420 221 403 565
e-mail: scicounc@kav.cas.cz

Secretariat Address:
Sekretariát Vědecké rady AV ČR
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

Council for Cooperation of the CAS with Business and Application Sphere

Předseda:

 • prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (AR)

Místopředseda:

 • prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (ÚFM)

Členové:

 • Ing. Petr Bažant, CSc., MBA (ÚEM)
 • doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, PhD. (MBÚ)
 • Ing. Zbyněk Černý, CSc. (ÚACH)
 • Ing. Alexander Dejneka, Ph.D. (FZÚ)
 • Ing. Josef Foldyna, CSc. (ÚGN)
 • prof. Ing. Martin Fusek, CSc. (ÚOCHB)
 • Dr. Ing. Pavel Honzátko (ÚFE)
 • Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. (SOÚ)
 • PhDr. Petr Machleidt, Ph.D. (FLÚ)
 • doc. Ing. Milan Pavlík, CSc. (ÚEB)
 • RNDr. Zbyněk Pientka, CSc. (ÚMCH)
 • Ing. Jiří Plešek, Ph.D. (ÚT)
 • Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc. (ÚCHP)
 • Ing. Bohdan Růžička, Ph.D., MBA (ÚPT)
 • Ing. Lenka Scholzová (SSČ)
 • Ing. Martin Srholec, Ph.D. (NHÚ)

 

Tajemnik:  Daniel Kozák, DBA (KAV)

Asistentka:  Renáta Vacková (KAV)
Sídlo sekretariátu:  Kancelář Akademie věd ČR, Národní 3, 117 20 Praha 1
tel.:  221 403 509
e-mail:  kozak@kav.cas.cz; vackova@kav.cas.cz

Council for Cooperation with Universities and Graduate Study Programmes

Předseda:

 • prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (ÚBO AV ČR, v. v. i.)
 

Členové:

 • Ing. Karel Balík, CSc. (ÚSMH AV ČR, v. v. i.)
 • prof. PhDr. Jan Bažant, CSc. (FLÚ AV ČR, v. v. i.)
 • prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. (ÚCHP AV ČR, v. v. i.)
 • PhDr. Jiří Holba, Ph.D. (OÚ AV ČR, v. v. i.)
 • doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc. (ÚI AV ČR, v. v. i.)
 • PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D. (FLÚ AV ČR, v. v. i.)
 • RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D. (ASÚ AV ČR, v. v. i.)
 • prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc. (FZÚ AV ČR, v. v. i.)
 • RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc. (ÚACH AV ČR, v. v. i.)
 • RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. (ÚFA AV ČR, v. v. i.)
 • doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (FGÚ AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Milan Pavlík, CSc. (ÚEB AV ČR, v. v. i.)
 • doc. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. (ÚMG AV ČR, v. v. i.)
 • doc. PhDr. Daniela Stavělová, CSc. (EÚ AV ČR, v. v. i.)
 • prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. (ÚEM AV ČR, v. v. i.)
 • prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. (BC AV ČR, v. v. i.)
 • RNDr. David Uličný, CSc. (GFÚ AV ČR, v. v. i.)
 • prof. PhDr. et PaeDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (ÚSD AV ČR, v. v. i.)
 • RNDr. Tomáš Vaněk, CSc. (ÚEB AV ČR, v. v. i.)
 • PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (SOÚ AV ČR, v. v. i.)
 • doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc. (HÚ AV ČR, v. v. i.)
 • RNDr. Viktor Žárský, CSc. (ÚEB AV ČR, v. v. i.)
 
 

Tajemnice:   Ing. Alice Stará
Sídlo sekretariátu:   Kancelář AV ČR, Národní 3, 117 20 Praha 1
Tel.:  221 403 273, e-mail: stara@kav.cas.cz

Council for Expensive Scientific Instruments

předseda:

 • Ing. Petr Bobák, CSc. (ÚŽFG AV ČR, v. v. i.)


členové:

 • PhDr. Pavel Baran, CSc. (FLÚ AV ČR, v. v. i.)
 • prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. (ÚCHP AV ČR, v. v. i.)
 • prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (ÚFCH JH AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. (ÚFM AV ČR, v. v. i.)
 • RNDr. Jan Šafanda, CSc. (GFÚ AV ČR, v. v. i.)
 • prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. (ÚH AV ČR, v. v. i.)


tajemnice:
Gabriela Moldrzyková
Sídlo sekretariátu:  Kancelář AV ČR, Národní 3, 117 20 Praha 1 (místnost č. 204)
Tel.:  221 403 508, e-mail: moldrzykova@kav.cas.cz

Council for International Affairs

Chair:

• RNDr. Hana Sychrová, DrSc.
(Academy Council, Institute of Physiology of the CAS)
Phone: + 420 221 403 474
e-mail: sychrova@kav.cas.cz

Vice Chair:

• prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc.
(Academy Council; J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the CAS)
e-mail: kavan@kav.cas.cz
 
Secretary:

• RNDr. Veronika Palečková
tel.: 221 403 280
e-mail: paleckova@kav.cas.cz
Address: Head Office, Národní 3, 117 20 Prague 1
 
Members:

• RNDr. Drahomír Hnyk, CSc., DSc. (Institute of Inorganic Chemistry of the CAS)
• PhDr. Jan Chlíbec, Ph.D. (Institute of Art History Czech Academy of Sciences of the CAS)
• Mgr. Filip Kadlec, Dr. (Institute of Physics of the CAS)
• doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc. (Institute of Botany of the CAS)
• doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc. (Institut of Physiology of the CAS)
• Ing. Petr Lukeš, Ph.D. (Institute of plasma physics of the CAS)
• PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (Institute of Sociology of the CAS)
• RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (Institute of Computer Science of the CAS)
• doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D. (Institute of Philosophy of the CAS)
• RNDr. Petr Novák, PhD. (Institute of Microbiology of the CAS)
• Ing. Dalia Obrazová, CSc. (Institute of Atmospheric Physics of the CAS)
• RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D. (Institute of Biotechnology of the CAS)
• PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. (Oriental Institute of the CAS)
• Ing. Iva Pichová, CSc. (Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the CAS)
• Ing. Bohdan Růžička, Ph.D., MBA. (Institute of Scientific Instruments of the CAS)
• prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. (Biology Centre of the CAS)
• RNDr. Ján Šimkanin, Ph.D. (Institute of Geophysics of the CAS)
• Ing. Jaroslav Tihon, CSc. (Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS)
• PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. (Institute of Contemporary History of the CAS)
• doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D. (Institute of Experimental Medicine of the CAS)
• doc. Krešimir Žigić, Ph.D. (Economics Institute of the CAS)

Council for Science Popularisation

Předseda Rady pro popularizaci vědy AV ČR:

Prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
 

Místopředseda Rady pro popularizaci vědy AV ČR:
Mgr. Jan Kolář, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK v Praze
 
 
Členové:
 • Mgr. Michal Andrle, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK v Praze
 • Ing. Magdalena Bendová, Ph.D. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Petr Bobák, CSc. Akademická rada AV ČR
 • Ing. Eva Bobůrková, Časopis Vesmír
 • Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. Hvězdárna a planetárium Brno
 • Mgr. Jan Fíla,Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 • doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc. Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Mgr. Juraj Hvorecký, Ph.D. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Jan Chládek, Ph.D. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Jaroslav Chum, Ph.D. Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Daniela Illnerová, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 • prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
 • MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Mgr. Jan Kolář, Ph.D. Přírodovědecká fakulta UK v Praze
 • Ing. Pavel Konečný, Dr. Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
 • Mgr. Vladimír Kořen, Městský úřad v Říčanech
 • RNDr. Pavel Koubský, CSc. Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Mgr. Matěj Kratochvíl, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Irena Krumlová, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 • PhDr. Martin Krummholz, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
 • Dr. Michael Londesborough, Ph.D. Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
 • RNDr. Radek Mikuláš, DSc. Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Mgr. Roman Neruda, CSc. Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
 • Mgr. Jana Olivová, Český rozhlas
 • Jiří Padevět, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Pavel Peterka, Ph.D. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
 • Mgr. Vojtěch Pravda, Ph.D. Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
 • PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • RNDr. Jiří Rameš, CSc. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Radek Rejchrt, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Pavla Schieblová, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 • PhDr. Kateřina Sobotková, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 • Mgr. BcA. Ivo Svejkovský, MBA, Ph.D. Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 • doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. Historický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Mgr. Josef Tuček, Freelancer
 • Mgr. Michaela Vojtková, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • RNDr. Vladimír Wagner, CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 • doc. RNDr. František Weyda, CSc. Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
 • RNDr. Jan Zedník, Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

 

 
Tajemnice:

Ing. Eva Jurková
tel.: +420 221 403 279, +420 734 261 737
e-mail: jurkova@ssc.cas.cz

 
Sídlo sekretariátu:
Odbor popularizace vědy a marketingu SSČ AV ČR
Národní 3, 110 00 Praha 1

 

Council for Support of the CAS Participation in European Integration of Research and Development

Chair:

 • prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc. (Academy Council; J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the CAS)

 

Vice Chair:

 • RNDr. Hana Sychrová, DrSc., (Academy Council, Institute of Physiology of the CAS

 

Members:

 • Ing. Karel Aim, CSc. (Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS)
 • doc. Ing. Petr Cintula, Ph.D. (Institute of Computer Science of the CAS)
 • RNDr. Martin Čech, Ph.D. (Biology Centre of the CAS)
 • prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc. (Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the CAS)
 • RNDr. Adolf Filáček, CSc. (Institute of Philosophy of the CAS)
 • RNDr. Jan Hrušák, CSc. (J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the CAS)
 • Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D. (Institute of Atmospheric Physics of the CAS)
 • RNDr. Andrej Kugler, CSc. (Nuclear Physics Institute of the CAS)
 • Mgr. Marcela Linková, Ph.D. (Institute of Sociology of the CAS)
 • doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (Academy Council, Institute of Physics of Materials of the CAS)
 • Ing. Pavol Pavlo, CSc. (Institute of plasma physics of the CAS)
 • Ondřej Rydval, Ph.D. (Economics Institute of the CAS)
 • doc. Radislav Sedláček, PhD. (Institute of Molecular Genetics of the CAS)
 • PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (Institute of Czech Literature of the CAS)
 • prof. Ing. Peter Šebo, CSc. (Institute of Microbiology of the CAS)
 • RNDr. Václav Vavryčuk DrSc. (Institute of Geophysics of the CAS)

 

Secretary:
Mgr. Adéla Stinková
Head Office of the CAS
Division of International Cooperation
Národní 3, 117 20 Prague 1
Czech Republic
phone: +420 221 403 461
e-mail: voseckova@kav.cas.cz

Council for the Economy

Předseda:

 • Ing. Petr Bobák, CSc. (člen předsednictva Akademické rady AV ČR, ÚŽFG AV ČR v. v. i.)

 

Místopředseda:

 • RNDr. Martin Bilej, DrSc. (MBÚ AV ČR, v. v. i.)
 
Členové:
 • Ing. Marta Arazimová (ÚFA AV ČR, v. v. i.)
 • JUDr. David Bauer (externí člen)
 • Ing. Petra Broskevičová (SOÚ AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Zdeňka Grufíková (BC AV ČR, v. v. i.)
 • doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc. (ÚVGZ AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Jiří Kotek, Dr. (ÚMCH AV ČR, v. v. i.)
 • RNDr. Lucie Kubínová, CSc. (FGÚ AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Martin Lhoták (KNAV ČR, v. v. i.)
 • RNDr. Antonín Otáhal, CSc. (ÚTIA AV ČR, v. v. i.)
 • Božena Petschová (ÚOCHB AV ČR, v. v. i.)
 • PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. (FLÚ AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Jan Škoda (BTÚ AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Mgr. Jiří Špička, MBA (ÚMG AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Tomáš Wencel, MBA (SSČ AV ČR, v. v. i.)
 
Členové s hlasem poradním:
 • Ing. Jana Jeřábková (Ekonomický odbor KAV ČR)
 • RNDr. Jana Kadlecová, CSc. (Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu, FZÚ AV ČR, v. v. i.)
 
Tajemnice:                 Ing. Michaela Otýpková (KAV ČR)
Asistentka:                 Alena Marejková (KAV ČR)
Sídlo sekretariátu:    Kancelář AV ČR, Národní 3,
                                    117 20 Praha 1 (místnost č. 137)
Telefon.:                     221 403 486
E-mail:                       otypkova@kav.cas.cz
Departmental Expert Committee for the Approval of Projecs of Experiments on Animals

předseda:

 • MVDr. Jan Honetschläger (ÚMG AV ČR, v. v. i.)


místopředseda:

 • Ing. Jiří Plachý, CSc. (ÚMG AV ČR, v. v. i.)


členové:

 • MUDr. Michal Hofer, CSc. (BFÚ AV ČR, v. v. i.)
 • Mgr. Jiří Klíma, CSc.  (ÚŽFG AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Martin Kváč, Ph.D. (BC AV ČR, v. v. i.)
 • RNDr. Lenka Maletínská, CSc. (ÚOCHB AV ČR, v. v. i.)
 • MUDr. Renáta Peterková, CSc. (ÚEM AV ČR, v. v. i.)
 • MVDr. Richard Pospíšil, DrSc. (FGÚ AV ČR, v. v. i.).
 • Ing. Igor Šplíchal, CSc. (MBÚ AV ČR, v. v. i.)
 • prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. (ÚBO AV ČR, v. v. i.)

 


Sídlo sekretariátu: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
tel.: 420 241 063 173
e-mail:
jan.honetschlager@img.cas.cz

Editorial Board

Předseda:

 • prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (ÚČL AV ČR)

 

 

Členové:

 • Mgr. Aleš Bezděk, Ph.D. (ASÚ AV ČR)
 • RNDr. Eduard Petrovský, CSc. (GFÚ AV ČR)
 • RNDr. Radek Mikuláš, CSc. (GLÚ AV ČR)
 • PhDr. Eva Jirsová (ÚCHP AV ČR)
 • doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D. (FGÚ AV ČR)
 • RNDr. Helena Synková, CSc. (ÚEB AV ČR)
 • Ing. Ivana Štětinová (ÚEB AV ČR)
 • Mgr. Iva Burešová (KNAV ČR)
 • Mgr. Michaela Vojtková (SOÚ AV ČR)
 • PhDr. Václava Horčáková (HÚ AV ČR)
 • PhDr. Dalibor Prix, CSc. (ÚDU AV ČR)
 • Mgr. Markéta Devátá, Ph.D. (ÚSD AV ČR)
 • PhDr. Věra Schifferová, CSc. (FLÚ AV ČR)
 • PhDr. Marcel Černý, Ph.D. (SLÚ AV ČR)
 • PhDr. Eduard Burget (ÚČL AV ČR)
 • PhDr. Alena Černá, Ph.D. (ÚJČ AV ČR)
 • Ing. Ludmila Sochůrková (DAN SSČ AV ČR)Tajemnice: Renáta Vacková (KAV ČR)
Sídlo sekretariátu: Kancelář Akademie věd ČR, Národní 3, 117 20 Praha 1
Tel.: 221 403 514
E-mail: edr@kav.cas.cz; vackova@kav.cas.cz

Housing Committee

Předsedkyně:

 • PhDr. Taťána Petrasová, CSc., (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.)


Členové:

 • PhDr. Jan Boublík, (zástupce Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu)
 • Ing. Jaroslav Günter, (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
 • RNDr. Filip Hartvich, Ph.D., (Ústav struktury a mechaniky a hornin, v. v. i.)
 • Ing. Kateřina Hegnerová, (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.)
 • JUDr. Antonín Lojek, Ph.D., (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Kateřina Špačková, (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.)Tajemnice: JUDr. Eva Čermáková, (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.)
Sídlo sekretariátu: Národní 3, 117 20 Praha 1
Tel.: 221 403 868
e-mail: cermakova@ssc.cas.cz

Information Technology Committee

Předseda:

 • Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. (člen Akademické rady AV ČR)

 

Členové:

 • Jan Anděl (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
 • RNDr. Václav Babický (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Ladislav Beneš, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.)
 • RNDr. Václav Brunnhofer, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.)
 • RNDr. Ivan Černý, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Ondřej Číp, Ph.D. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Čeněk Číšecký (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.)
 • RNDr. Petr Divina, Ph.D. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Martin Duda (Knihovna AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Miroslav Fridrich (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Jaroslav Charfreitag (ELI Beamlines)
 • RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
 • RNDr. Ondřej Jakl, CSc. (Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Martin Jarník (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.)
 • RNDr. Josef Jursa, CSc. (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
 • RNDr. Andrej Kugler, CSc. (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.)
 • RNDr. František Máca, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Jiří Maňour (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Luděk Novotný, Ph.D. (Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.)
 • Václav Pauločik (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Jan Pinta (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Herman Pospíšil (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Petr Ryšavý (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Michal Salaj (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Michal Sedláček (BIOCEV)
 • Ing. Petr Sunega (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Marcela Švamberková (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
 • RNDr. Jiří Vackář, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Petr Vaníček (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.)
 • Jana Vojířová (Botanický ústav AV ČR, v.v.i.)Tajemník: Ing. Miroslav Indra, CSc. (Divize informačních technologií Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.)
Sídlo sekretariátu: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
Tel.: 266 052 823, 603 950 875
e-mail: indra@ssc.cas.cz

Law Committee