Zahlavi

Založena Kaiserliche Akademie der Wissenschaften

Založena Kaiserliche Akademie der Wissenschaften

Fri May 14 15:29:00 CET 1847
Založena Kaiserliche Akademie der Wissenschaften (Císařská akademie věd) ve Vídni. Souhlas k jejímu zřízení dal roku 1845 president dvorní komory a roku 1846 císař. Akademie byla rozdělena na filosoficko - historickou a matematicko - přírodovědnou třídu. Vydávala řadu periodických spisů (Sitzungsberichte, Denkschriften a odborné řady). Podle původního záměru to měla být vědecká instituce pro všechny země a národy habsburské monarchie. Dle stanov měla mít 48 členů, z toho 24 z Vídně a 24 z "provincií" (tedy z jednotlivých zemí monarchie).