Zahlavi

Výročí úmrtí Josefa Hlávky

Výročí úmrtí Josefa Hlávky

Mon May 11 15:29:00 CET 1908

Josef Hlávka čtyři roky před smrtí završil své mecenášské úsilí tím, že ve své poslední vůli 25. ledna 1904 ustanovuje svým univerzálním dědicem nově založené Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových. Jedná se o nejstarší nadaci s nepřerušenou kontinuitou v České republice.