Zahlavi

Vincenc Makovský (3. června 1900 – 28. prosince 1966), sochař, malíř

Vincenc Makovský (3. června 1900 – 28. prosince 1966), sochař, malíř

Sun Jun 03 15:29:00 CET 1900
Absolvent pražské AVU a kursů E. A. Bourdella v Paříži. Patří k nejvýznamnějším českým sochařům meziválečné éry, v té době byl silně ovlivněn kubismem. Umělecky dozrál ve 30. letech, 1934-36 byl členem Surrealistické skupiny. Dospěl až k abstrakci a svými realizacemi dosáhl úrovně evropského sochařství. Po druhé světové válce se věnoval už jen oficiálním režimním zakázkám.