Zahlavi

Václav Vážný (6. července 1892 – 26. dubna 1966), jazykovědec, dialektolog

Václav Vážný (6. července 1892 – 26. dubna 1966), jazykovědec, dialektolog

Tue Jul 26 15:29:00 CET 1892
Profesor na Univerzitě Komenského v Bratislavě a na Univerzitě Karlově v Praze. Vystudoval germanistiku a slavistiku na pražské filozofické fakultě, učil jako profesor na reálce v Písku. Věnoval se slovanské filologii a srovnávacímu jazykozpytu. Působil na Slovensku, kde zkoumal slovenská nářečí, byl jmenován profesorem na filozofické fakultě bratislavské univerzitě; od 1939 působil jako profesor na Karlově univerzitě. Zabýval se indoevropskou filologií, českou a slovenskou dialektologií a spisovným jazykem.