Zahlavi

Stanislav Sucharda (12. listopadu 1866 – 5. května 1916), sochař

Stanislav Sucharda (12. listopadu 1866 – 5. května 1916), sochař

Fri May 05 16:29:00 CEST 1916
Absolvent vídeňské Akademie a žák Josefa Václava Myslbeka na pražské Uměleckoprůmyslové škole, kde působil od roku 1899 jako profesor. Od roku 1915 byl profesorem AVU. Patřil k předním osobnostem českého sochařství a medailérství přelomu 19. a 20. století. Od Myslbekovské tradice dospěl k symoblistní a secesní formě vyjádření. Byl autorem monumentálních sochařské výzdoby v architektuře, např. průčelí muzea v Hradci Králové. Jeho dílem je pomník Františka Palackého v Praze.