Zahlavi

Národní museum

Národní museum

Thu Jan 15 16:29:00 CET 1818
Založení Národního musea v Praze z iniciativy představitelů české aristokracie K. Sternberka, F. A. Kolowrata-Liebsteinského, F. Klebelsberga aj. Na slavnostním shromáždění zástupců české šlechty 15. 4. 1818 podepsal nejvyšší purkrabí provolání An die vaterländischen Freunde der Wissenschaften (Vlasteneckým přátelům věd), jež vyzývalo k založení muzea. Vzniklo jako ústav aristokratický, jazykově německý.