Zahlavi

Karel IV. (14. května 1316 – 29. listopadu 1378), český král, římský císař, zakladatel pražské univerzity

Karel IV. (14. května 1316 – 29. listopadu 1378), český král, římský císař, zakladatel pražské univerzity

Thu May 06 18:29:00 CET 1316

V letech 1333–1349 moravský markrabě, jako jedenáctý český král (jako Karel I.) vládl od roku 1346. Jako Karel IV., německý král, vládl od roku 1346. Císařem Svaté říše římské byl od roku 1355. Karel IV. byl synem dědičky Přemyslovců Elišky a českého krále Jana Lucemburského. Původně byl pokřtěn jako Václav, jméno Karel přijal při biřmování během své výchovy ve Francii po strýci a kmotrovi Karlu IV. Sličném. Karel IV. byl jedním z nejvýznamnějších panovníků vrcholného středověku. Autor Zlaté buly, která upravovala vztah českého státu k Říši a potvrzovala jeho nezávislé postavení v jejím rámci. V roce 1348 založil v Praze nejstarší středoevropskou univerzitu, která nese jeho jméno.