Zahlavi

Jakub Husník (29. března 1837 – 26. února 1916), malíř, grafik, fotograf, vynálezce

Jakub Husník (29. března 1837 – 26. února 1916), malíř, grafik, fotograf, vynálezce

Wed Mar 29 15:29:00 CET 1837
Vystudoval malířskou akademii, působil jako učitel kreslení a těsnopisu na gymnáziu v Táboře. V šedesátých letech 19. století pozorně sledoval rychlý rozvoj reprodukčních technik ve světě. 1863 objevil dvoutónovou fotografii. Dále zdokonalil způsob reprodukování fotografických obrazů objevem fotolitografie. Je pokládán za vynálezce světlotisku a vodoznaků. 1887 obdržel patent na tzv. klihotypii.