Zahlavi

Ivan Artemovyč Paňkevyč, dialektolog (6.10.1887 - 25.2.1958)

Ivan Artemovyč Paňkevyč, dialektolog (6.10.1887 - 25.2.1958)

Tue Feb 25 08:26:00 CET 1958

Jazykovědec, etnograf, historik. Narodil se ve vesnici Ceperiv lvovské oblasti, absolvoval vídeňskou univerzitu, působil jako docent na konzulární akademii ve Vídni. Byl spolupracovníkem Slovanského ústavu v Praze, působil v Bratislavě, Užhorodě a od r. 1939 učil na Karlově univerzitě; byl členem mnoha vědeckých společností. Sbíral a vědecky zpracovával jazykový materiál archaických karpatských nářečí a církevních památek. Z řady jeho vědeckých publikací je dodnes stěžejním dialektologickým dílem obsáhlá monografie Ukrajins´ki hovory Pidkarpats´koji Rusy i sumežnych oblastej, objevné jsou jeho studie vpisků v církevních knihách – Pokrajni zapysy na pidkarpats´kych cerkovnych knyhach aj. Publikoval i četné články literárněvědné. Paňkevyčem sebraný nářeční materiál se zpracovává a doplňuje ve Slovanském ústavu AV ČR v podobě elektronické databáze.