Zahlavi

František Josef I. (18. srpna 1830 – 21. listopadu 1916), rakouský císař, zakladatel České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění

František Josef I. (18. srpna 1830 – 21. listopadu 1916), rakouský císař, zakladatel České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění

Wed Aug 18 15:29:00 CET 1830
Panovník z dynastie habsbursko-lotrinské. Nejstarší syn arcivévody Františka Karla (1802–1878) a Žofie Bavorské (1805–1872). Ujal se vlády v osmnácti letech, koncem revolučního roku 1848, jako František Josef I. Jeho jméno nesla instituce pro podporu věd a umění v českých zemích. Založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění schválil 9. října 1888 zemský sněm Království českého, jeho usnesení vstoupilo v platnost až poté, co zřízení akademie povolil a její stanovy schválil císař František Josef I., a to 23. ledna 1890. Tento den se pokládá za datum vzniku akademie. Její zakládací listina, podepsaná císařem 5. prosince 1892, měla již jen stvrzovací charakter.