Zahlavi

Ernst Mach (18. února 1838 – 19. února 1916), rakouský teoretický fyzik, filozof, děkan a rektor pražské univerzity

Ernst Mach (18. února 1838 – 19. února 1916), rakouský teoretický fyzik, filozof, děkan a rektor pražské univerzity

Sun Feb 18 16:29:00 CET 1838
Pocházel z Chrlic u Brna (dnes součást Brna). V Čechách a na Moravě působil 28 let. Od roku 1895 učil ve Vídni filozofii, zejména historii a teorii induktivní vědy. Ernst Mach patří k nejvýznamnějším osobnostem vědy druhé poloviny 19. století především v oblasti experimentální fyziky. Jeho jménem je označena řada fyzikálních veličin a pojmů. Byl autorem řady učebnic a kompendií z oblasti fyziky, stál u zrodu této vědní disciplíny v českých zemích v její novodobé podobě. Na jeho počest uděluje Akademie věd České republiky Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha vynikajícím domácím i zahraničním vědcům v oboru fyzikálních věd. Hodnota většiny Machových fyzikálních objevů je nadčasová. Machův princip, Machův vlnostroj a Machovo kyvadlo, aerodynamika nadzvukových rychlostí využívá Machův kužel, Machův úhel a Machovo číslo.