Složení Grémia a rozdělení působnosti členů Grémia

  Oborová komise
Předseda
prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK
• Matematické struktury
• Matematická analýza a příbuzné obory
• Informatika a kybernetika
Místopředseda
prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
• Geologické vědy
• Chemické inženýrství
• Makromolekulární chemie
• Organická chemie a biochemie

 

členové:

prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
Fakulta stavební ČVUT
• Aplikovaná a teoretická mechanika
• Elektrotechnika, elektronika, a fotonika

prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc.
Ústav molekulární genetikyAV ČR, v. v. i.   

• Biomedicína    
• Imunologie
• Molekulární biologie a genetika         
prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc. 
Matematicko-fyzikální fakulta UK

• Astronomie a astrofyzika
• Geofyzikální vědy
• Fyzika plazmatu a optika
• Jaderná, subjaderná a matematická fyzika

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.
Katolická-teologická fakulta UK
• Dějiny a teorie umění
• Filosofie
• Literární vědy
prof. PhDr. Petr Sommer, DSc.
Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 
• Obecné a české dějiny
• Sociologie
prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc. 
Ústav fyzikální chemie JH AV ČR, v. v. i.

• Anorganická chemie
• Analytická chemie
• Fyzikální chemie 

prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

• Fyzika kondenzovaných systémů
• Materiálové vědy a inženýrství

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Právnická fakulta UK
• Právní vědy 
• Ekonomie
PhDr. Natalie Venclová, DrSc.
Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.
• Archeologie
• Psychologie
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
• Botanika a fyziologie rostlin
• Mikrobiologie, virologie a mykologie
• Zoologie a fyziologie živočichů