Rada vědeckých společností

Rada vědeckých společností České republiky koordinuje v současné době 77 vědeckých společností z přírodovědných, lékařských, společenskovědních a technických oborů, což představuje zhruba 25 000 členů.

Webová prezentace Rady vědeckých společností

členy jsou:
Renomovaní odborníci z vědecké a vědeckopedagogické oblasti, národohospodářští a političtí reprezentanti, studenti a další zájemci o příslušné vědní obory.

Vědecké společnosti představují významný jednotící prvek oborový i mezioborový: jsou jedinou institucí spojující odborníky z VŠ, akademie věd ČR i resortních výzkumných ústavů, jsou místem, kde se setkávají profesionálové s dalšími odbornými zájemci o příslušný obor, jsou otevřeny pro studenty všech stupňů, umožňují jim zde mimoškolní, neformální seznámení s vědci a pedagogy; často mají interdisciplinární charakter, některá vědecká zaměření společností nejsou zastoupena v akademických či jiných vědeckých institucích. Mnohé vědecké společnosti jsou jedinou spojkou naší