Úspěšné příklady TZT

Úspěšné příklady TZT

Vybrané zprávy o výsledcích s aplikací, dosažených na pracovištích AV ČR