Výzkumná centra (1M), jejichž příjemci jsou pracoviště AV ČR (2005 - 2011)
 

"Centrum molekulární a buněčné imunologie" - Ústav molekulární genetiky AV ČR, Univerzita Karlova v Praze, Mikrobiologický ústav AV ČR, EXBIO Praha, a.s. a Apronex, s.r.o.

"Nová antivirotika a antineoplastika" - Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Univerzita Karlova v Praze a Ústav experimentální medicíny AV ČR

"Centrum výzkumu chorob srdce a cév" - Fyziologický ústav AV ČR, Univerzita Karlova v Praze, Institut klinické a experimentální medicíny a Fakultní nemocnice v Motole

"Centrum aplikované genomiky" - Ústav molekulární genetiky AV ČR Univerzita Karlova v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Fyziologický ústav AV ČR   

"Bioindikace a revitalizace toxických antropogeních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub" - Botanický ústav AV ČR a Výzkumný ústav rostlinné výroby

"Data, algoritmy, rozhodování" - Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, Ostravská univerzita v Ostravě, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, EMPO Praha, s.r.o., COMPUREG Plzeň, s.r.o., ELTODO dopravní systémy, s.r.o., OASA COMPUTERS, s.r.o. a DeltaX Systems, a.s.
Výzkumná centra (1M), jejichž spolupříjemci jsou pracoviště AV ČR (2005 - 2011)


"Centrum cílených terapeutik"- Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s, Mikrobiologický ústav AV ČR, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Ústav experimentální botaniky AV ČR, EXBIO Praha, a.s. a Univerzita Karlova v Praze

"Centrum výzkumu práškových nanomateriálů" - Univerzita Palackého v Olomouci , Ústav fyziky materiálů AV ČR a Textilní zkušební ústav, s.p.

"Centrum neuropsychiatrických studií 2005-2009 (Neurobiologie v klinické aplikaci)" - Psychiatrické centrum Univerzita Karlova v Praze, Nemocnice Na Homolce, Institut klinické a experimentální medicíny, Fyziologický ústav AV ČR a Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.

"Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad" - Univerzita Karlova v Praze, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Institut klinické a experimentální medicíny a Ústav hematologické a krevní transfúze

"Institut Teoretické Informatiky" - Univerzita Karlovav Praze , Západočeská univerzita v Plzni, Masarykova univezita v Brně, Matematický ústav AV ČR a Ústav informatiky AV ČR

"Pokročilé sanační technologie a procesy" - Technická univerzita v Liberci, Aquatest, a.s., Česká geologická služba, Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ústav informatiky AV ČR

"Centrum aplikované kybernetiky" - České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, Ústav informatiky AV ČR, CertiCon, a.s., Cygni, spol. s r.o., UniControls, a.s., Neovision, s.r.o., Camea, spol. s r.o., UNIS, spol. s r.o. a Siemens automobilové systémy, s.r.o.

"Výzkumné centrum pro studium obsahových látek ječmene a chmele" - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav analytické chemie AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., Mikrobiologický ústav AV ČR a Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o.

"Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství" - Advanced Technology Group, s.r.o., Technická univerzita v Liberci, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav anorganické chemie AV ČR a Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR

Výzkumná centra (1M), jejichž příjemci jsou pracoviště AV ČR (2006 - 2011)


"Centrum biomedicínské informatiky (CBI)" - Ústav informatiky AV ČR, EuroMISE s.r.o., Institute of Applied Biotechnologies a.s., Městská nemocnice Čáslav, Univerzita Karlova v Praze

"Centrum molekulárních metod monitorování difúzního znečištění životního prostředí" - Ústav molekulární genetiky AV ČR, Earth Tech CZ s.r.o., ENVISAN-GEM, a.s., Mikrobiologický ústav AV ČR, rEcoli spol. s r.o., VIDIA spol.s r.o.
Výzkumná centra (1M), jejichž spolupříjemci jsou pracoviště AV ČR (2006 - 2011)


"Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin" - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, AGRA GROUP, a.s., AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Biologické centrum AV ČR, Institute of Applied Biotechnologies a.s., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ústav analytické chemie AV ČR, Ústav experimentální botaniky AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Vesa Velhartice, šlechtění a množení brambor, a.s., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

"Optické struktury, detekční systémy a související technologie pro nízkofotonové aplikace" - Univerzita Palackého v Olomouci, Fyzikální ústav AV ČR, Meopta - optika, a.s.

"Centrum pro jakost a spolehlivost výroby" - České vysoké učení technické v Praze, ISQ PRAHA, s.r.o., Technická univerzita v Liberci, TriloByte Statistical Software, s.r.o., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Vysoké učení technické v Brně

"Materiály a komponenty pro ochranu životního prostředí" - Západočeská univerzita v Plzni, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Solartec s.r.o., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Ústav termomechaniky AV ČR

Pozn.: Příjemce výzkumného centra je zvýrazněn.