Hlavní příjemce pracoviště AV ČR
 

Vývoj nových nanoporézních adsorbentů a katalyzátorů (GBP106/12/G015; 2012-2018) - Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta, Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická

Mikro- a nanokrystalické materiály s vysokým podílem rozhraní pro moderní strukturní aplikace, biodegradabilní implantáty a uchovávání vodíku (GBP108/12/G043; 2012-2018) - Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie
 
Nanobiofotonika pro medicínu budoucnosti (GBP205/12/G118; 2012-2018) - Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Ústav hematologie a krevní transfúze, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta, České vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
 
Centrum pokročilých bioanalytických technologií (GBP206/12/G014; 2012-2018) - Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta, České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická
 
Centrum nových přístupů k bioanalýze a molekulární diagnostice (GBP206/12/G151; 2012-2018) - Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Masarykův onkologický ústav, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta
 
Řízení struktury a funkce biomolekul na molekulové úrovni: souhra teorie a experimentu (GBP208/12/G016; 2012-2018) - Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta
 
Molekulární mechanismy signalizace receptory leukocytů - jejich role ve zdraví a nemocích. (GBP302/12/G101; 2012-2018) - Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova v Praze / 2. lékařská fakulta
 
Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu a při diferenciaci v normě a patologii (GBP302/12/G157; 2012-2018) - Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta, Masarykova univerzita / Fakulta informatiky
 
Projekt excelence v oblasti neurověd (GBP304/12/G069; 2012-2018) - Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Psychiatrické centrum Praha, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova v Praze / 2. lékařská fakulta
 
Centrum biologie RNA (GBP305/12/G034; 2012-2018) - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut
 
Vztahy mezi dovednostmi, vzděláváním a výsledky na trhu práce: longitudinální studie (GBP402/12/G130; 2012-2018) - Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., Národní vzdělávací fond, o.p.s., Univerzita Karlova v Praze / Pedagogická fakulta
 
Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období (GBP405/12/G148; 2012-2018) - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova v Praze / Katolická teologická fakulta
Výzkumné centrum historické geografie (GBP410/12/G113; 2012-2018) - Historický ústav AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta
 
Evoluce a funkce komplexních genomů rostlin (GBP501/12/G090; 2012-2018) - Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut
 

Spolupříjemce pracoviště AV ČR
 
 
Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích (GBP105/12/G059; 2012-2018) - České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
 
Příprava, modifikace a charakterizace materiálů zářením (GBP108/12/G108; 2012-2018) - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 
Ústav Eduarda Čecha pro algebru, geometrii a matematickou fyziku (GBP201/12/G028; 2012-2018) - Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta, Slezská univerzita v Opavě / Matematický ústav v Opavě
 
Centrum excelence - Institut teoretické informatiky (CE-ITI) (GBP202/12/G061; 2012-2018) - Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., Matematický ústav AV ČR, v. v. i., Masarykova univerzita / Fakulta informatiky, Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd
 
Historie a interpretace Bible (GBP401/12/G168; 2012-2018) - Univerzita Karlova v Praze / Evangelická teologická fakulta, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Univerzita Palackého v Olomouci / Cyrilometodějská teologická fakulta
 
DYME-Dynamické modely v ekonomii (GBP402/12/G097; 2012-2018) - Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova v Praze / Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia
 
Centrum fotosyntetického výzkumu (GBP501/12/G055; 2012-2018) - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Přírodovědecká fakulta, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta
 
Centrum studií toxických vlastností nanočástic (GBP503/12/G147; 2012-2018) - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta
 
ECIP - Evropské centrum ichtyoparazitologie (GBP505/12/G112; 2012-2018) - Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
 
 
Pozn.: Příjemce výzkumného centra je zvýrazněn