29. 6. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 18. 6. 2020 veřejnou soutěž v programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-EUREKA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 25. 9. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 5. 2021. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MŠMT.

 

3. 6. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 13. 5. 2020 veřejnou soutěž v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 26. 6. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 5. 2021. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne:

13. 5. 2020 druhou veřejnou soutěž v programu DELTA 2. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 15. 7. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2021. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

20. 5. 2020 třetí veřejnou soutěž v Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 22. 7. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2021. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

12. 5. 2020

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dne 4. 5. 2020 veřejnou soutěž v Programu ZEMĚ. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 17. 6. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2021. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva zemědělství.

 

29. 4. 2020

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 29. 4. 2020 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 12. 6. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2021. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva vnitra.

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne:

29. 4. 2020 třetí veřejnou soutěž v Programu TREND, Podprogramu „Technologičtí lídři“. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 24. 6. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 12. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

29. 4. 2020 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 15. 6. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 16. 9. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

8. 4. 2020

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 7. 4. 2020 veřejnou soutěž v programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR (IMPAKT 1). Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 25. 5. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 10. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva vnitra.

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 8. 4. 2020 druhou veřejnou soutěž v programu DOPRAVA 2020+. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 10. 6. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2021. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

20. 3. 2020

Grantová agentura České republiky oznámila dne 18. 3. 2020, že v souvislosti s šířením epidemie koronaviru na území České republiky a vyhlášením nouzového stavu rozhodlo předsednictvo GA ČR o zrušení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů EXPRO, JUNIOR STAR, standardních i mezinárodních bilaterálních, vyhlášených dne 21. 2. 2020. Nové vyhlášení těchto soutěží s počátkem řešení pro rok 2021 bylo oznámeno v obchodním věstníku dne 20. 3. 2020. Nová soutěžní lhůta je stanovena od 21. 3. 2020 do 4. 5. 2020.

 

27. 2. 2020

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 19. 2. 2020 druhou veřejnou soutěž v Programu TREND. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 2. 4. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 9. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 21. 2. 2020 veřejné soutěže na podporu standardních, JUNIOR STAR, EXPRO a mezinárodních projektů. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 7. 4. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2021. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Grantové agentury České republiky.

 

5. 2. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 27. 1. 2020 veřejnou soutěž v programu EUROSTARS. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 15. 2. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 15. 6. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MŠMT.

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 5. 2. 2020 veřejnou soutěž v programu IMPAKT 1. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 1. 4. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 10. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva vnitra.

 

7. 1. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 10. 12. 2019 pátou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 24. 1. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 6. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MŠMT.