Veřejné soutěže ve VaV

29.10.2018

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne:

25. 10. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích pro program TJ - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 7. 12. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

17. 10. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích pro program TK - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 29. 11. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 5. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

10. 10. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích pro program TG - Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 22. 11. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

3.10. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích pro program TH - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 15. 11. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

20. 09. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 19. 9. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LT - INTER-EXCELLENCE.  Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 27. 12. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 7.  6.  2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

12. 09. 2018

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 12. 9. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích pro program TJ - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 25. 10. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 3. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 3. 9. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v programu FV - TRIO. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 31. 10. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 13. 4. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 22. 8. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v programu VI - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 11. 10. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 7. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva vnitra.

 

02. 08. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 1. 8. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LT - INTER-EXCELLENCE (podprogram INTER-TRANSFER). Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 15. 9. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 31. 1. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 2. 8. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LT - INTER-EXCELLENCE (podprogram INTER-EUREKA LTE119). Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 12. 10. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 2. 10. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

22. 06. 2018

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 6. 6. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro program TF - Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 7. 8. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

17. 05. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 27. 4. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu 8J - Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 30. 6. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 14. 5. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu GX - Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 28. 6. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Grantové agentury České republiky.

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 9. 5. 2018 5. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro program TL - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 21. 6. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 14. 5. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu NV - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 - 2022. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 29. 6. 2018, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 5. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 

28. 03. 2018

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 26. 2. 2018 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů GA - Standardní projekty, GJ - Juniorské granty a GC - Mezinárodní projekty. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 11. 4. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Grantové agentury České republiky.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 7. 3. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LT - INTER-EXCELLENCE. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 30. 4. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

05. 01. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 1. 11. 2017 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LT - INTER-EXCELLENCE. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 31. 1. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 15. 9. 2018. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 31. 10. 2017 veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích pro program TK - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 9. 1. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 6. 2018. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.