19. 9. 2019

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 18. 9. 2019 veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (2018 - 2023). Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 31. 10. 2019, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 4. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

13. 8. 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 1. 8. 2019 veřejnou soutěž pro program INTER-EXCELLENCE. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 15. 9. 2019, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 5. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MŠMT.

 

15. 7. 2019

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 25. 6. 2019 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro program DELTA 2. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 22. 8. 2019, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

18. 6. 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 13. 6. 2019 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro program ERC CZ - LL. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 30. 7. 2019, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 11. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MŠMT.

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne:

12. 6. 2019 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro program Prostředí pro život. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 19. 9. 2019, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

12. 6. 2019 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro program DOPRAVA 2020+. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 13. 8. 2019, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

20. 5. 2019

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 15. 5. 2019 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro program NU - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 28. 6. 2019, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 5. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne:

15. 5. 2019 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro program FW - TREND. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 11. 7. 2019, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky,

24. 4. 2019 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro program TP - Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 6. 6. 2019, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

5. 4. 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 22. 3. 2019 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro program LT - INTER-EXCELLENCE. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 31. 7. 2019, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

20. 3. 2019

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 13. 3. 2019 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro program TG - Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 25. 4. 2019, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 6. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

Ministerstvo kultury vyhlásilo dne 11. 3. 2019 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro program DG - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 30. 4. 2019, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 3. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva kultury.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 4. 3. 2019 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro program 8J - Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 28. 6. 2019, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

27. 2. 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 21. 2. 2019 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro program LT - INTER-EXCELLENCE. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 8. 4. 2019, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 11. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 21. 2. 2019 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro programy GA - Standardní projekty, GC - Mezinárodní projekty, GJ - Juniorské granty a GX - Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 8. 4. 2019, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Grantové agentury České republiky.

 

29.10.2018

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne:

25. 10. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích pro program TJ - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 7. 12. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

17. 10. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích pro program TK - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 29. 11. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 5. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

10. 10. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích pro program TG - Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 22. 11. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

3.10. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích pro program TH - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 15. 11. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

20. 09. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 19. 9. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LT - INTER-EXCELLENCE.  Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 27. 12. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 7.  6.  2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

12. 09. 2018

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 12. 9. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích pro program TJ - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 25. 10. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 3. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 3. 9. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v programu FV - TRIO. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 31. 10. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 13. 4. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 22. 8. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v programu VI - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 11. 10. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 7. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva vnitra.

 

02. 08. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 1. 8. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LT - INTER-EXCELLENCE (podprogram INTER-TRANSFER). Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 15. 9. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 31. 1. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 2. 8. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LT - INTER-EXCELLENCE (podprogram INTER-EUREKA LTE119). Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 12. 10. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 2. 10. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

22. 06. 2018

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 6. 6. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro program TF - Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 7. 8. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

17. 05. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 27. 4. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu 8J - Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 30. 6. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 14. 5. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu GX - Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 28. 6. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Grantové agentury České republiky.

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 9. 5. 2018 5. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro program TL - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 21. 6. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 14. 5. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu NV - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 - 2022. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 29. 6. 2018, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 5. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 

28. 03. 2018

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 26. 2. 2018 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů GA - Standardní projekty, GJ - Juniorské granty a GC - Mezinárodní projekty. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 11. 4. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Grantové agentury České republiky.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 7. 3. 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LT - INTER-EXCELLENCE. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 30. 4. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2019. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

05. 01. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 1. 11. 2017 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LT - INTER-EXCELLENCE. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 31. 1. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 15. 9. 2018. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 31. 10. 2017 veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích pro program TK - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 9. 1. 2018, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 6. 2018. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.